HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 034.

Date 1716. május 4.
Description

44 old. latin, egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio", melyet Wagner Kristóf János készített. (Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak, kilenced és tized.)
Nagyfalu:
Sessiók; árenda ezek után. Jelenleg 11, régen 139 sessio. (Részben a mocsár és az erdő foglalta el, részben telepítési és allodiális célokra alkalmas deserták.) Készpénz, árendák kívül robot, ennek készpénz értéke. Természetbeni szolgáltatások; hízott sertés vagy készpénzmegváltás. Borkilenced, búza, árpa, zab, kukorica kilencedekből jövedelem. Méh, malac kilencedek készpénz értéke, káposzta és kender kilenced. A vámot a siklósi kapitány birtokolja "illegaliter". Fürdő: "unum pulchrum et sanum balneum", név szerint: "Doplicza", felújításra szorul. Mellette korcsma.
Ocsard:
A környékbeli praediumok nyugodt birtoklásában viták a jezsuita renddel és a Pálfiakkal.
Paly és Szarakszek:
Régen nemesek lakták, most a Kisasszonyfaiak használják árenda fejében.
Pazdan: A terméskilencedek között szerepel a tatárka (bamnicus) is.
Semenye:
Nagy szegénység miatt árendán kívül robot nincs. Extraneusok gabonavetéseik után kilencedet adnak. Malomcensus.
Komlo: Árendák kívül robot nincs.
Alsó és Felső Jánosy: "Pulcherrima duo deserta" hordókészítéshez alkalmas fa.
Ligeth allodium: Szőlők. Jó makkerdők.
Vargha: Árendák kívül gyalog- és igásrobot.
Kaptolan: Irtásra alkalmas terület.
Marocz: Nincsenek saját szántói, de "sylvas habet pulcherrimas".
Györgis és Haymas: Malomépítésre alkalmas hely.
Kapasi: Jövedelem a legelőkből.
Köböl: Jövedelem Baglia-pénzből.
Baborcz:
360 sessióból állott, ma csak 11, a többit elvitte a mocsár, az erdő "pro colonicali usu" deserták; alkalmas lehetőség lenne itt szőlőtelepítésre.
Nadicza: Régen Baborczhoz tartozó allódium.
Szürdeken: Mogyorodiak használják "pulcherrimum desertum". Jó malomhely. Szőlők.
Haymas: Káposzta, len, kender tizedek.
Praediumok: Főértéke a makkerdők, makkoltatás. Szántó és kaszáló kevés.
Versend: Alkalmas hely allódiális szőlőtelepítésre.
Fiskus és Draskovich család által bírt javak (Baranya megye):
Nagyfalu – Ocsard – Also Vaskapu praedium – Felső Vaskapu seu Beike praedium – Ternyelő seu Senket praedium – Agy praedium – Berky praedium – Nezer praedium – Nemesapáti praedium – Kisasszonyfa – Paly praedium – Szarakszek praedium – Gylvanfa – Ak Tellek praed. – Harazdy praedium – Pazdan – Ramonia – Semenye praedium a pécsi káptalan használatában. – Csipan praedium – Megyer praedium – Komlo – Kökönyös praedium – Szopok praedium – Alsó és Felső Jánosy praedium – Ligeth – Vargha – Alsó Vargha praedium – Sibrigh praedium – Kaptolan praedium – Oroszlo praedium – Marocz – Mocsilak praedium – Györgin deserta – Haymas praedium – Kapai praedium – Hosziszo praedium – Magocz praedium – Köböl praedium – Baborcz – Nadicza praedium – Lik Tott praedium – Gyako praedium – Maracz praedium – Magyarod praedium – Hosszu praedium – Szürdeken praedium – Monyorod – Versend
A fehérvári Custodiatus birtokai:
Saika – Bakocza – Bisztricze – Szent Katalin – Haymas
Fiscusi, egykor fehérvári Custodiatus birtokok Baranya megyében, jelenleg a Nádasdyak igénylésében:
Ökörvölgye – Azdi – Vitoragh – Gobicz – Ratkocza – Szt. Lélek – Erdel – Platina – Bogány – Csette – Szabas – Tolye – Gyorofa – Lapsi – Cseben – Szagy – Szarandek – Szajgo – Lossmicza – Tereche – Bikaly – Kőbly – Liki – Ibafa – Veghitgy – Nyaras – Papran – Köves
Egykor Gyulaffi- és Csopaki-birtokok, most Balogh András és Jankovicz István használatában:
Gyennő – Gyömölyin – Szent György – Mindszent – Szent Marton praedium – Bozofa praedium – Kiskak praedium – Egetfa praedium – Losnicza praedium – Farkasfa praedium – Vernyak praedium – Pigyoka praedium – Godisa praedium – Szenari praedium – Kuthifa praedium – Tormas praedium – Paly praedium
Breuner báró birtokában:
Szaraksek – Pali – Ak Tellek – Logad – Totfalu – Kalan – Tellek – Topor
Pálffi gróf birtokában:
Alsó és Fölső Vaskapu seu Beike – Törniekő – Berki – Neser
Esterházi nádor birtokában:
Marocz – Monkönyes – Hősziszo – Követkut – Kozor – Also Vargha – Genő – Nane – Szak – Gedet – Bogad – Kordul – Badon – Koplan – Almas – Hettin – Ormas – Kökönyes – Szt. Imre – Gergetek – Botyan

Content provider