HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 028.

Date 1696. november 15.
Description

31 old. latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Malik János és Nagy Péter készítettek. (Összeírás: török és keresztény úr és adója, subditusok neve, állataik, postfundualis.)
Szerdahely:
Házak, szántók, szántók minősége. Török időben a keresztény földesúrnak készpénz census és robot. Török földesúrnak (név) 3 nap szántás Kanizsán; jelenben: portio-pénz, katonatartás. Régebben kaszálóik voltak a szigeteken, de most a szomszéd földesurak lefoglalták. Halászó és rákászó helyek. Kis makkerdő. Régen nem adtak 10-edet, de most kikényszerítik tőlük. Lakosok név szerinti felsorolása. Sessiók, holdakban. Fiúk, lányok. Állatállomány: ökör, ló, tehén, sertés. Termények: búza és rozs keresztekben, köles, zab, tatárka. Kocsi (fuvar)-ban. Zsellérek.
Molnari: Irtásföldek.
Attad:
Török időben és utána is a keresztény földesúrnak 12 jól hízlalt sertést adtak. Időnként robot kívánság szerint. Török földesúrnak 1 imperialist adtak. Portiópénz. Katona-élelmezés vagy annak készpénz megváltása. Jobbágysérelmek a földesúr ellen (Patatich Baltazár): elkobzott harang, önkényes és túlzott követelések, szolgáltatások és robot terén kikényszerített, de ki nem fizetett méz- és viaszvásárlások. A földesúr úr erőszakosságai miatt sokan már elköltöztek és a meglévők is ezen a szándékon vannak. Viták a birtok tulajdonjoga körül az örökös és a zálogbirtokos között.
SzentMihály:
"Dumunculae ligneae simplicissimae". Török földesúrnak készpénz és vajszolgáltatás; török időben nem adtak tizedet, most a királynénak adják a fél 10-edet, másik a bencés rendé.
Ökörágh:
Jobbágypanaszok a provisor túlkapásai miatt. Kikényszerített fuvarok, amelyek miatt a lovak tönkrementek, kikényszerített lóeladások a földesúr számára, védekezésből nem tartanak lovakat. Túlzott katonai beszolgáltatások és beszállásolások, kikényszerített állateladások miatti panaszok. Az állatállomány összeírásában ló nem szerepel, védekezés a kényszerfuvarok ellen.
Ranodfa:
Török időben minden tizedet Szigetre adtak a török földesúrnak.
Banfa:
Deserta az elnéptelenedés egyik oka a földesúr úr igazságtalan és túlzott követelése "qui… eosdem deplumandi, non autem defendeni curam habuit…"
Csütörtökhely:
Szintén Oblachich Tamás földesúr úr erőszakosságai miatt néptelen.
Gadány:
"A szőlőkben laudabile vinum". Termény- és méhtizedek. Török földesúrnak 3 nap robot és vajszolgáltatás, készpénz census.
Belevar:
Egykor Zrinyi-birtok, később idegen birtokosok alatt nagyob tönkrement. Oblachich Tamás igazságtalan kikényszerített méz és viasz vásárlásai és szállításai a harmincadvámok megkerülésével a visszafoglalt területekről. A lakosság kiuzsorázása és a kincstár megkárosítása ellen az összeírók orvoslást kérnek, továbbá mind a megkárosított jobbágyok, mind a kincstár kártalanítását.
Gadány:
Panaszok jobbágyok "elcsalogatása" miatt, a szomszéd földesúr urak provizorjai kincstári birtokról magukhoz csalogatják a "ditissimos colonos".
Sziget(vár) körüli falvak, Somogy megye, Zrinyi, Draskovics stb. birtokok:
Szerdahely, Patatich és Szegedy birtok – Molnary praedium – Attad, Ballogh és Ollachich-birtok – Szent Mihaly, Zahkó Miklós birtoka – Filek praedium – Ökoragh, Draskovich és Oblachich birtok – Ranodfa, Oblalchich Tamásé - Csötörtökhely, Oblachich Tamásé deserta – Barifa deserta – Gadány, Draskovich-birtok – Bellevar, Zrinyi-birtok

Content provider