HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 044. - No. 012.

Date 18. század eleje
Description

7 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Consignatio” a megye nemességének összeírása járásonként, külön jelöli a kurucokat és a megholtakat.
Consignatio nobilium Inclyti Comitatus Scepusiensis iuxta seriem subnexam tam praesentium, quam absentium, ac mortuorum.
Az összeírás rovatai: 1. Praesentes. – 2. Absentes („Kurucz”!) – 3. In hoc disturbio occisi. – 4. In hoc distrubio mortui.
(Szepes m.)

Search result navigation
Content provider