HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 044. - No. 011.

Date 1680. január 10.
Text

„Consignatio”, melyet Dibaczi Mátyás készített.
Összeírás: subditusok neve, állataik.
Beszterce, Tolcsva, Kászony, Rafajno-Ujfalu, Lakod, Szerednye:
Többnyire töredék-sessiók, pusztatelkek és szőlők felsorolása.
Téth:
Teleknagyság. – Jobbágyfiak. – Igaerő. – Sertés, juh és méhállomány.
Levelek:
Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában.
Pály:
Közös birtokú földesúri erdő.
Hartyan János volt birtoka.
(Szabolcs m.): Beszterecz
(Zemplén m.): Tolcsva
(Bereg m.): Kászony – Raffaino-Ujfalu – Laskod – Szeregnye – Teth – Lewelek – Paly

Search result navigation
Content provider