HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 042. - No. 012.

Date 1734
Description

Az eredeti Jugoszláviának kiadva l. Filmtár 2278 dob.

Text

„Aestimatio”
Becslés: kúria és allódiuma, postfunduália, subditusok és úrbéres szolgáltatásaik
Kismlaka:
Kúria, leírása az előbbi conscriptio szerint. – Allódiális ház szalmával fedve, mellette baromfiól, csűr, galambdúc fából, szekérszín fenyődeszkákkal kerítve, szalmával fedve. – Nagy istálló lovak számára, fenyőfából, gerendái, padlózata tölgyből, szalmával fedett, romos. – A szérűn ház, leírása – Kúria értéke, házak, épületek, istállók értéke – Hozzátartozó szántók, nagyságuk holdakban, árvíznek kitett, ősziből és tavasziból, befogadóképessége, remélhető haszon a vetőmagot és munkát leszámítva. – Tavasziból kölest, hajdinát, zabot vetnek – Rét, szénahozama, értéke, harmadát munkára számítják. – Allódiális szőlő, hozama, értéke – Bortized hozama, értéke – Idegenek hegyjog helyett tizedet adnak, kappanokat is adnak, értéke. – Igával rendelkező jobbágyok, heti 1 napot dolgoznak, értéke. – Iga nélküli jobbágyok, heti 2 napot dolgoznak, robotnapok, értéke. – Mindnyájan 1 hízót adnak, kappanokat, csirkéket, ludakat.
A 'b' példányt conscriptionak írja, de az is aestimatio, szövege szóról-szóra azonos, de itt a jobbágyokat név szerint is feltünteti.
Végösszeg: 4792 ft.
Beriszlovichi-féle fiskális javak.
(Zágráb m.): Kis Mlaka – Odra – Csetri

Search result navigation
Content provider