HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 090.

Date 170. július 8.
Description

47 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok név szerint, őszi, tavaszi vetés, allódiális vetés, malom.
Betlenfalva:
Szentivany-kúria leltára – allódium gazdasági épületekkel, istállókkal – földesúri szántók 3 nyomásban, rétek szénahozama – vetések az őszi forgóban: búza, rozs, zab – vetések a tavaszi forgóban: tavaszi rozs, árpa, borsó – veteményes, káposztás kert – allodiális állatállomány: ló, ökör, tehén, borjak – malom, 1/3 jövedelem a molnáré, halastó – kocsma árendában, serfőző
Rady László kúriájának leltára – gazdasági épületek és istállók – termények között: lencse – körülkerített legelők
Görgey kúria leltára: trágyázott szántók – vetések között: len – méhészet, élő és kipusztult kasok – malom, sertéshízlalás – zsellérek, kézi robot tetszés szerinti mennyiségben művelhetnek földet
ebben a helységben van még: Okolicsányi, Faygel és Thal családoknak portiója
Hozelecsz:
tavaszi vetések: tavaszi búza, kender, len, borsó, bab, kerti vetemények – Okolicsány-kúria leltára: szőlőprés, mángorló, tejkamra, serfőző, pálinkafőző – zsellérek census helyett mindenféle robotot végeznek – jobbágy sessiók hetente 3-szor igás robotot adnak – fuvarok, aratás, kaszálás
Filicze:
földesúri erdő – komlóskert
Sztraza:
városi ház
Kissocz:
több kisebb birtokos
Szentandrás:
nemesi kúriák és portiók: Szentaddrássy Menyhért földesúri szántók, rétek – Bencsik Balthazár földesúri szántók és rétek – Lubovenszky János persona ruralis nemesi kúriában, szántók, rétek – Paulikovics Pát földesúri szántók, rétek – Pap Sámuel, nem nemes, felesége nemesi kúriáját lakja, szántók, rétek
Miklósfalva:
Joó Péter kúriája – komlóskert – káposztás, veteményes kert – földesúri erdők – Dubovay-testvérek portiója
Machslfalva:
Hadbavny Menyhért kúriájának leltára – élelmiszerek, termények: poenta, brinza, liszt, vaj – istállók, csűrök, vasas szekér, ekék – gyümölcsöskert – komlóskert – veteményeskert – magtár
Machfalva:
Záborszky-kúria és portió – Kurtha Pál kúriája és portiója – Verbovszky Péter kúriája és portiója – ácsműhely – árenda: készpénz + vetés + aratás – Nagy András nemesi háza – Szerdahelyi András kúriája és portiója
Miklsófalva:
Szerdahelyi-kúria és portió
Komarocz:
Svaby János portiója – Machay János kúriája és portiója
Czenczicze:
Záborszky-kúria és portió – Horváth Pál és még több társtulajdonos
Abramfalva:
Horváth-kúria és portió
Hadasfalva:
Calna Péter kúriája és portiója, továbbá többnév szerint is felsorolt portió-tulajdonos
Kissocz:
Görgey-kúria, szántók és rétek – Gombos-kúria, szántók, rétek – őszi forgóban: termények: búza, rozs, árpa – tavaszi forgóban: tavaszi búza, len és borsó – veteményes kert – Roskovany László kúriája és portiója
Konfiskált nemesi birtokok és portiók.
(Szepes m.): Betthlelnfalva, társtulajdonosok – Káposztásfalva – Hozelecs, Foldessy és Okolicsányi – Filicze, Földessy és Okolicsányi - Heranszka, Földessy és Okolicsányi - Sztraza, Földessy és Okolicsányi - Kissocz, Görgey István és társtulajdonosok – Szentandrás – Miklósfalva – Machalfalva – Komarocz – Pikocz – Abrahamfalva – Czenczicze – Primocz – Hadarfalva – Podhaiszka – Mattyasfalva

Content provider