HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 002.

Date 1648. december 20.
Description

89 old. magyar, eredeti.

Text

„Urbarium seu Nova Connumeratio”, melyet Keresztúri György és Vízaknai Márton készítettek.
Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Minden helységnél: lakosok név szerint – fiúgyermekek – állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, juh, méh – megjegyzés rovatban: foglalkozások, mesterséggel szolgálók, birtoklás jogcíme – census, szolgáltatások, büntetések
Zboro:
földesúri alkalmazottak: porkolábok, virrasztók, levélhordók, (szabadosok), sáfár, majoros, kocsmáros, várbeli és udvarbeli darabontok, jószágbeli ispán, cséplő, mesteremberek: lakatos, ács, bodnár, esztergáros, varga, takács, szabó – jobbágyok – zsellérek – nincs készpénz census, a földek javát a földesúr számára művelik – megegyezés szerinti számú strázsát állítanak vagy fizetnek meghatározott összeggel – búza, árpa, rozs, zab tized – pálinkafőző üst után évi egy köböl gabona kifőzése vagy annak készpénz megváltása – vargák évi négy pár csizma és bőrkikészítés a földesúr számára – jobbágy és zsellér gyalogrobot az udvarban – vámjövedelem
Smilna:
1 jobbágytelek 12 versző, minden versző után 46 den. a census – virrasztópénz – káposzta szolgáltatás – rét, füst, macska, zsindelypénz, nyest, madár szolgáltatás vagy ennek készpénz megváltása, nyúl, lúd, tyúk, tojás megváltás – száraz kocsma – mézért, viaszért készpénz megváltás – fél borjú szolgáltatás – vajért, kásáért készpénz – borsó, kendermag szolgáltatás – summás zab – faggyú vagy készpénz – fatönk a fűrész számára vagy helyette készpénz – vendégfogadó számára tűzifa – minden tehén után 4 pénz váltság – búza, rozs, árpa, zab után kilenced – robot kívánság szerint – halastó, öreg és fiatal potyka, kárász, fehér hal
Stebnik:
150 fej káposzta vagy 1 fl. 75 den – fél ártány és fél juh megvált. – fatönk szolgáltatás helyett csatornát csinálnak a vár számára – ölfa szolgáltatás helyett az udvarba hordanak fát – a bíró: katona-, malom- és hordáspénzt fizet – méh tized – pisztrángos és kövihalas patak – üveghuta árendában
Komló:
censusban két juh bárányostól – adó zab „partovnikot” legelőelkerítés megváltást fizetnek, ha nem „kertelnek” – pópa-census: készpénz, nyest v. 1 arany
Regeteő:
szerződés szerinti összegben adóznak
Hosszúmező:
irtványos zsellér földeken laknak, mert a régi jobb jobbágy sessiókat a földesúri majorság számára foglalták le – az irtvány után kántorpénzt fizetnek – méz-, vaj- és viasz-pénz, borjú-pénz – termény kilencedek – malom árenda: búza, kétszeres rozs – kendertörő árendája természetben – deszkamalomból széldeszkák a molnáré – halastó, csuka, potyka – földesúri majorföldek 2 nyomásban, rétek
Tisnicze:
tót falu, terményekből kilenced
Radoma, Kerekret:
census kántoros zab, köles, kása, borsó
Sczavnik:
adó zab
Benedikocz:
a desertákat a földesúr maga számára foglalta le
Kurima:
privilégium alapján évi egy összegben árendát fizetnek – malom árendája terményben – földesúri szántók 3 nyomásban – vetés kapacitás – rétek szénahozama – robotban majorsági munka – szabad serfőzés és eladás
Poltakocz:
földesúri malmok – jobbágyok fát szállítanak a földesúri építkezésekhez – lisztmalom, lisztár – kendertörő, kenderár – posztókalló, posztóár
Hrabocz:
semmi más szolgáltatásuk nincs, mint a majorban és a földesúri kertekben dolgozni – 3 nyomásos földesúri szántók, és rétek
Sztroczin:
földesúri malmok – termény árenda – kendertörő után kender áranda – kilencedek
Alsó Jedlowa:
földesúri földek vetéskapacitása, rétek, szántók 2 nyomásban
Felső Svidnik:
halászattal szolgáló zsellérek, halastó, potyka, fehérhal – mesterséggel szolgálók: szűcs, szíjgyártó, takács, varga – földesúri ispánok: kurimai, kerekkúti, hraboczi, bent laknak a városban – a városiak semmiből nem adnak dézsmát
Roztoka:
földesúr számára igénybevett jobbágytelkek
Koreocz, Sarbora:
minden szolgáltatás zsindellyel váltanak meg
Utasítások az urbáriumhoz: orosz jobbágyok méh tizedet fizetnek, tizen alul megváltást – tót jobbágyok nem fizetnek méh tizedet, sem megváltást – pálinkafőző üst után készpénz vagy köböl gabona kifőzése (égetése) a földesúr számára – egyéb szolgáltatások: tyúk, lúd, ölfa, tönkfa vagy a felsoroltak készpénz megváltása meghatározott áron – tűzifaszállítások megváltása „béres-pénzzel” – partovnik = füvelő rétek bekerítése – tótok dézsmát adnak, kántorpénzt fizetnek – oroszok semminemű termésből nem adnak dézsmát, a sessiók és a helyek után adóznak készpénzzel.
Rákóczi birtok. Makoviczai jószágok.
(Sáros m.): Zboró – Smilna – Stebnik – Komlos – Regeteő – Czigelka – Jedlinka – Andre Vagas – Nyklova – Hosszumező – Dubova – Varatka – Czigla – Kurimka – Hutta – Tisnicz – Radoma – Kerekrét – Sobos – Sapinti – Rakovecz – Sczavnik – Staskocz – Viskocz – Benedikocz – Dubbina – Kurima – Rowna – Haslin – Orlik – Ortotova – Poltakocz – Hrabocz – Sztroczin – Alsó Jedlova – Felső Jedlova – Vagrincz – Mergeske
Krajna kerületben: Mirolja – Felső Svidnik – Medvedze – Beleőcz – Ladomer – Vapevnik – Prikra – Dobrozlava – Vladicsa – Svidnicska – Szucha – Gaurincz – Czarno – Kossuchholz – Roztoka – Driczna – Korecz – Sarbova

Content provider