HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 053.

Date 1684. szeptember 21.
Description

15 old. lat. egyszerű másolat

Text

Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Conscriptio portionum ad diversos spectantium.
Viszoka:
Csak említve.
Legnawa:
Telepesek név szerint: fiúk, lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók. – 12 és fél sessióból áll. – A sessiok után árendát fizetnek.
Dessewffy Ádám:
(Sáros m.): Viszoka
Szirmay István:
(Sáros m.): Legnawa
Olise:
Telepesek név szerint. – Majorház – Tavaszi vetések.
Dravecz:
Csak zsellérek – Gyalog robot, melyet az olisei allódiumhoz teljesítenek.
Caput bonorum domini Feyerpataky:
(Sáros m.): Olise – Dravecz – Polone – Berzevicze – Blazovecz – Hanburg – Wiszronka
Conscriptio bonorum
Olise:
Nemesi curia fából. – Szántók hozzá 3 calcaturaban, kapacitásuk. – Gyümölcsös kert, veteményes kert. – Telepesek név szerint. – Vetés: rozs, árpa, zab, bab, lencse. – Malom 1 kerekű.
Viszronka:
Telepesek név szerint. – Censust nem fizetnek. – Szolgáltatásuk Szent Györgykor: tyúk, tojás. – Malom.
Petri et Francisci Faigel:
(Sáros m.): Olise – Viszronka
Conscriptio
Hamburg:
Nemesi curia, csűr, istálló – Allódium: szántók kapacitása, rétek hozadéka, az allódium állatállománya. – A malom fele. – Telepes (1) és zsellérek név szerint.
Ehhez az allódiumhoz tettek igás és gyalog szolgálatot: Berzevicze, Alsó Szálok, Sambron, Bajerowcze, Blazsegov és Polona telepesei és zsellérei.
Bonorum Alexandri Palugyay:
(Sáros m.): Hamburg
Senvéz:
Nemesi curia, de legégett. – Telepesek és zsellérek név szerint. – Allódium új – 3 csűr – Az allódiumhoz szántók, kapacitásuk. – Allódiumi rétek hozadéka. Szolgáltatásuk: liba, tyúk, tojás. – Lent tartoznak fonni 12 rőföt.
Bajerocz:
Telepesek név szerint. – Szolgáltatásuk: lúd, tyúk, tojás. – Robot a Senvézi curiához.
Bona Madacsany:
Csak zsellérek, akik gyalog munkát végeznek és tyúkot meg tojást szolgáltatnak.
Lipnik:
Telepesek név szerint : fiúk, lovak, ökrök, tehenek, tinók, juhok, sessio – Árendát fizetnek. – Szolgáltatásuk: lúd, tyúk, tojás.
Matiszova:
Minden úgy mint az előtt lévőnél.
Obruszna:
Minden úgy mint az előtte lévőnél.
Szirmay István javai.
(Sáros m.): Senvéz – Bajerocz – Lipnik – Matiszova – Obruszna
Dubovicza:
Nemesi curia. – A gabona még a mezőn. – Telepesek név szerint.
Tánkulya:
Mindenütt csak a telepesek név szerinti felsorolása.
A Dobay család (Mátyás) javai.
(Sáros m.): Dubovicza
Tánkulya: Tulajdonosok a következők: Dobay Ferenc – Dobay Gáspár özvegye – Dobay István – Dobay Márton özvegye – Dobay Ádám – Dobay Kristóf – Dobay Gábor – Dobay Zsigmond özvegye
Nemesi curia – Allódium – Szántók az allódiumhoz, kapacitás. – Rétek az allódiumhoz, hozadékuk
Lubotyna (Sáros m.):
Dessewffy István. Társtulajdonos: Dessewffy Ádám.
Nemesi curia, de elégett. – Allódium, új csűr. – Szántók kapacitása. – Rétek hozadéka.
Lubotyna:
Szirmay István
Telepesek név szerint – Censust fizetnek – Gyalog munkát végeznek – Szolgáltatás: lúd, tyúk, tojás.
Jastrebicza:
Tulajdonosok: Dessewffy István, Dessewffy Ádám, Szirmay István
Nemesi curia fából. – Gyümölcsös kert. – Káposztás kert. – Szántók kapacitása. – Rétek hozadéka.
(Sáros m.): Roskovány
Petri Faigely
Nemesi curia. – Gyümölcsös kert. – Káposztás kert. – Szántók kapacitása. – Rétek hozadéka.
Roskovány:
Roskoványi Zsigmond és Mihály.
Roskoványban még tulajdonosok: Dobay Gábor – Péchy István – Péchy Lajos – Péchy András – Roskoványi Kristóf özvegye – Szirmay István
Nemesi curia. – Kertek. – Telepesek név szerint. – Szántók kapacitása – Rétek hozadéka
Roskovány:
Péchy János

Content provider