HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 052.

Date 1710. július 12.
Description

16 old. latin, eredeti. + 1 pld. másolat

Text

„Conscriptio”, melyet Serpilius Sámuel conscriptor készített.
Összeírás: kúria és tartozékai, malom, subditusok név szerint, census, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Kakaslomnicza:
Fallal övezett nemesi curia nemesi curia. – Hozzá két istálló. – Pince, kamara a tejféléknek. – Allódium: hozzá 4 istálló, veteményes kert, káposztás kert. – Telepesek név szerint. – Szántók kapacitása. – Rétek hozadéka.
Óleszna:
Telepesek név szerint. – Malom 1 kerekű. – Igás és gyalog robot.
Farkasfalva:
Allódium: pincze, istálló, csűr 2, kert szénára.
Uj Leszna:
Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk.
Pauli Berzeviczi.
(Zemplén m.): Kakas lomnicza – Óleszna – Uj Leszna
(Ugocsa m.) Farkasfalva
Conscriptio bonorum
Kakaslomnicza:
Nemesi curia a templom mellett, 3 emeletes. – Az özvegye bírja. – A curia tartozékai: Két istálló lovak számára. Két csűr. Gyümölcsös kert. Káposztás kert. – Telepesek név szerint : Sessio, Fiúk, Ökrök, Lovak, Tehenek, Tinók, Juhok, Disznók, Méhek, Census. – Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk. – 3 rét, hozadékuk. – Igás és gyalog robot. – Malom, mely után a molnár gabonában fizet bért és 2 disznót hízlal.
Viborna:
Telepesek név szerint, mint előbb. – A malom után a földesurnak jár bizonyos összeg. – Szolgáltatásuk: 6 kiló len, 4 liba, 4 tyúk.
Ujleszna:
Telepesek név szerint, mint előbb – Igás és gyalog robot. – A census fizetésekor 1 lita és 2 tyúk. – A malom után a földesurnak bizonyos összeg jár.
Hudnsdorf:
Telepesek név szerint, mint előbb. – Gyalog és igás robot. – Lent köteles fonni. – A malom után a földesúrnak bizonyos összeg jár. – Szántók kapacitása
Krompach:
Telepesek név szerint.
Berzeviczi Pál birtokai.
(Zemplén m.): Kakas Lomnicza – Ujleszna
(Szepes m.): Viborna – Hundsdorf – Krompach – Buson – S. Georgii.

Content provider