HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 029.

Date 1712
Description

43 old. latin, egyszerű másolat

Text

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok neve, teleknagyság, úrbéres szolgáltatás, összesítő táblázat az uradalom úrbéres bevételeiről.
Sárospatak:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága, taxájuk egyenként. – Alsó városban egész telkek mellett fél, negyed, nyolcad és tizenhatodok is vannak. – Censust és ajándékpénzt is feltüntetik a taxa mellett. – Elhagyott telkek – A vár alatt allódium, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. – Olasziban is vannak szántók, befogadóképességük. – Allódiális szőlő, hozama – Rétek, szénahozamuk – Makkos erdő „e lapsis motibus” nem termelhető – Tizedjövedelem gabonából és borból (egybeveszi az összes helyeket). – Két földesúri malom, egyik hajómalom, 2 köves, jövedelmük. – Halászóhelyek, Bodrog egy része is tiltott – Csíkot a réteken mindenkinek szabad fogni, aki halászik földesúrnak 10 icce csíkkal tartozik. – Kispatakiak ehelyett tyúkokat és tojásokat adnak – Halászat évi jövedelme pénzben – Méhtized jövedelme – Sertés (tized) megváltásának jövedelme – Földadó jövedelme – Kappanok megváltása – „ex Kalácspénz” jövedelme – Csöbörváltság jövedelme – Vám jövedelme a Bodrogon – Kőbánya jövedelme – Mészárszék évi 60 mérő faggyút a, értéke – Földesúri bort kötelesek kimérni, jövedelme; saját boruk után fizetett jövedelem. – Kispatakon gyümölcsöskert, konyhakert kerítéssel, földesúré, ebből a haszna.
Petraho:
Szt. Mihály census összege – Halászatért fizetnek, összege – A 3 nagy ünnepen bort tartoznak kimérni, jövedelme – Allódiális rét, szénahozama – Akinek van ökre, szántani köteles földesúrnak, borsót és lencsét is kötelesek vetni földesúr számára. – Tilalmas erdők – Tilalmas halászóhelyek – Tyúkot, ludat, kappant, tojást adnak – Szőlőhegy
Véghardó:
Halászóhely – Allódiális rét, hozama – Serfőző, újonnan felszerelve
Ujhely:
Allódiális szántók nincsenek – Rétek, szénahozamuk – Borból ötödöt adnak, egyéb terményből kilencedet – Bor árenda jövedelme – Erdő, hízlalható disznók – Mészárszék faggyút ad, értéke – Vásárjövedelem 10 kősó, értéke
Tököscsernaho:
Censust, kilencedet, tizedet és minden jövedelmet földesúr az ujhelyi jezsuitákra ruházott.
Telkibánya:
Allódiális szőlők, erdő helyén telepítették – Halászat tilalmas – Malom egy kőre, templomhoz tartozik – Földesúri erdők, 12 ft. büntetés terhe mellett tilos lakosoknak a makkoltatás – Hízlalható disznók – Tizeddel tartoznak érte (!) – A pataki szőlőhegyet tartoznak művelni
Vámosujfalu:
Malom 4 kőre, jövedelme – Makkos erdők, ujhelyi pálosoké – Allódiális földek, befogadóképességük – Allódiális rétek, szénahozamuk
Nagysárospataki uradalom.
(Zemplén m.): Sárospatak – Sároskispatak – Véghardo – Petraho – Ujhelly – Tökös Csernaho – Kis Toronya – Bányácska – Telkibannya – Kovacs Vagassy – Vámosujfalu

Content provider