HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 028.

Date 1701. november 7. Kassa
Description

20 old. latin, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Thavonath Lajos Albert készített.
Összeírás: a vár leírása, subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, allódiális épületek.
Sárospatak:
Vár, folyóval körülvéve, bástyákkal megerősítve, leírása. – Város fekvés – Földje 3 mérföldnyire elpusztítva – Szőlőhegye szép, nagy része a szomorú idők miatt műveletlen, közepes bort terem. – Rétek, legelők elégségesek – Erdők tűzifára elegendők – Szabad, mentesített és taxás telkek – Elhagyott telkek – Ugyanezek a külső városban is – Alsó városban telkeknek kihasított szántók és rétek nincsenek, saját pénzükön kell megszerezniök. – A belső városban csak a nemesek laknak, ezért robottól és paraszt szolgáltatásoktól mentesek. – Külső városiak heti 2 napot szolgálnak igával, akinek nincs, kézi munkával. – Mesteremberek földesúrnak dolgoznak – Tavaszi és ősziből tizedet minden földből (kivéve a menteseket) adnak. – Évi jövedelme: búza, árpa, zab köblök – Pázsittized sertésekből Kispatakon és Petrahón – Méhtized, jövedelme – Szőlőhegyen szőlőkből ötödöt adnak, borhozama – Censust a 3 nagy ünnepen adnak, taxa alá eső házak után 45 denárt. – A külső városban a taxás telkek után fizetnek, taxális bort és 2pár lábbelit adnak. – Paraszttelkekből befolyó pénz, azonkívül ajándékra is tartoznak fizetni, ennek jövedelme. – Földesúr sajátja: Kőház, egykor Rákóczié, most őfelségéé, magtárnak használták és fegyvertárnak. – Lóistállók, szekérszín – Két allódium 4 házzal, tartható jószágok – kertek, gyümölcskertek – Allódiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük – Olasz községben 3 nyomásra. – Allódiális rétek, szénahozamuk – Allódiális szőlők, egyik már régóta puszta – Halastó, csukák, pontyok és más halakkal – Vendégfogadó, évi bére – Kocsma földesúré, évente kimért bor – Hegyjog jövedelme – „Aszok vam” jövedelme – Csöbörváltság (redemptio Tinnarum) jövedelme – Görögök taxája 3 bolt után – Kereskedők bére – Malomkő-bánya, jövedelme – A malom szükségére molnárok ingyen tartoznak követ kiszolgáltatni. – Két másik kőbánya, földesúrnak semmi hasznot nem hajtnak, csak épületre alkalmasak. – Mészárszékek, 2 q faggyút adnak, vagy megváltják, hozama. – Két malom, egyik hajómalom 1 kőre, másik 2 köves, rossz és gabonajövedelmük. – Tilalmasmakkos erdők, hízlalható disznók – A város határai
Kispatak:
Ugyanaz a fekvése és haszna mint a városé, mert egykor abból szakították ki. – Telkekhez tartozó szántó nincs, a föld egy bizonyos részét minden évben egymás közt szétosztják. – 5 ekét állítanak, szántás idején heti 2 napot dolgoznak vele, akinek nincs, kézi munkát végez a tiszt rendelése szerint. – Mesteremberek ahányszor a szükség kívánja, szolgálnak földesúrnak mesterségükkel. – Censust fizetnek, konyhára adnak tyúkokat, ludakat, kappanokat, tojásokat, kenyeret (albos Libones), bárányokat, vagy mindezek helyett fizetnek. – Földesúri kert, 3 telekből áll – Allódiális szántók 2 nyomásban – Vámház jövedelme
Ujhely:
Erdő tűzifára és legeltetésre elegendő – Szántók, minden telek után 2 köblös nyomásonként; ezenkívül van valamelyes saját pénzükön szerzett, rétek ugyanígy. – Minden a jobbágy tartozik 1 szekér szénát gyűjteni, 300(!) szekér trágyát a szőlőbe fuvarozni, ott dolgozni, más munkával nem tartoznak. – A Borsiszer utcán lakók szénakaszáláskor házanként egy embert tartoznak 2 napra küldeni. – Földesúri kúria kőből – Elhagyott allódium – Hegyjog – Malom nyolcadának búza és rozs jövedelme – Allódiális szőlők – Birtoktörténeti adatok – Állandó kocsma nincs, csak vásárkor mérnek bort, hozama. – Minden nagy ünnepre 4 hordó bort tartoznak kimérni – Sörmérés jövedelme – Mészárszék, mészáros 1 mázsa faggyút ad évente – Vámház jövedelme – „Vásár vám” jövedelme – Görögök minden sátor után fizetnek pénzt, vasat, szappant, kősót adnak. – Makkos erdő, hízlalható disznók, cédula kiállításáért szabad fajzásra fizetnek a provisornak.
Kistoronya:
Eddigiek mellett karácsonyra 3 nyulat, húsvét és pünkösdkor 6 bárányt adnak. – Présház elhagyott – Állandó kocsma nincs a lakosok számának megfogyatkozása miatt. – Hegyjog jövedelme zabban és kappanokban
Ardo:
Elhagyott volt, ausztriaiakkal és más tartományokból népesítették be, az új telepesek 3 évig minden paraszti szolgáltatástól, kötelezettségtől, census és ajándékadás alól. – Mentességük újévkor lejár. – Ezeknek az új jövevényeknek adtak 30 ökröt, azonkívül a konyhára és vetésre szükséges gabonát, úgymint búzát, árpát, kölest. – A mentesség lejártával földesúrnak tartoznak apródonként visszaadni. – Allódiális rét, szénahozama – Malom egykor 6 kőre, most teljesen le van rombolva
Petraho:
Allódiális rét, szénahozama – Halastavak csukákkal és más halakkal – A halászok szabad legeltetésért (? pro libera pascuatione) évente 8 forintot fizetnek. – Makkos erdők, hízlalható disznók
Bányácska:
Egy szekér szénát gyűjtenek egyenként földesúrnak, más munka alól mentesek. – Makkos erdő tilalmas, hízlalható disznók. – Első bíró, helyettese, tizedes, 3 circulator sem censust nem fizetnek, sem tizedet nem adnak, a circulatorok ha földesúr leveleit viszik, nem tartoznak sem a földre, sem az erdőre járni.
Bírságok az egész uradalomból földesurat illetik. – Hét cigány van az uradalomban, mesterségükkel szolgálnak. – Legelők és legeltethető állatok. – Vaddisznók, őzek és más vadak vadászatára az erdők alkalmasak. – Halászat a Bodrogon és más zárt helyeken – Az uradalomtól elidegenített városok és falvak felsorolása
Pataki uradalom.
(Zemplén m.): Sárospatak – Kis Patak – Ujhely – Kis Toronya – Csernoho – Kowacsvagas – Ardó – Petraho – Banyacska

Content provider