HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 018.

Date 1672. március 10.
Description

20 old. latin, egyszerű másolat 2 pld.

Text

Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduália, szőlő, úrbéres szolgáltatás, puszta telkek.
Remetemező:
földesúri allódium – lakosok név szerint – fiúk név és kor szerint – állatállomány: ló, ökör, sertés, juh, méh – szőlők – sessiók – szántók, vetésterület, bevetett terület – jövevények szabad továbbköltözési joga meghatározott készpénz lefizetése után – deserták volt tulajdonosai – census közösen: készpénz, tehén, vaj, tyúk, tojás vagy mindezek készpénz megváltása – méhek után készpénz census – a pap (pópa) szolgáltatás: rókabőr – robot kívánság szerint – borárusítás ünnepeken
Balotafalva:
közös konyha-ajándék: borjú, sajt, vaj, készpénz – makk-tized,10 alatt készpénz
Kis Peleske:
földesúri szántók, rétek, vetésterület, szénahozam – készpénz census igavonó állatok száma szerint, ha nincs állat a sessiók nagysága szerint – sertés lehet bármennyi, csak az első 10 után van tized, 10 alatt készpénz – földesúri szőlők, terméshozamuk – deserták és földesúri kurialis földek után kilenced
Fekete Patak:
nincs termény tized
Rosaly:
földesúri allódium
Dobos:
csík szolgáltatás – 15-napos alattvalók, más szolgáltatásuk nincs csak havi 15 nap robot – 10 fl. lefizetése után tovább vándorolhatnak
Tholdy György volt birtokai.
(Szatmár m.): Remete mező – Balotafalva – Kis Beleske – Méhtelek – Fekete Patak – Gaczaly – Attya – Kis Namény – Kis Szekeres – Kis Gőcz – Nagy Gőcz – Rosaly – Szarazberegh – Nagy Hodos – Vámos Oroszy – Csahocz – Nagy Pallad – Zayta – Nagy Peleske – Tisza Becs – Dobos – Beszterecz – Gebe – Ilyke – Gemsi – Parasznya – Szalka – Abrany – Palhaza – Samson – Pallagh – Geszteny – Hadasz – Csaholy – Kocsord – Tunyogh – Nagy Komjath – Felső Karaszlo

Content provider