HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 017.

Date 1671. szeptember 2.
Description

7 old. magyar, eredeti.

Text

„Inventatio”, melyet Lochnyszky Mihály készített.
Összeírás: kúria és gazdasági épületei, szerszámok, állatok, gabona, szántó, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Nagy Dobos:
nemesi kúria gazdasági épületekkel – pince hordókkal – dinnyés kert – hagymás kert – káposztás kert – füves kert – szőlős kert – szántók 3 nyomásban – rétek, szénahozam – erdők, makktermés – vetésterület – termények: búza, rozs, zab, borsó, kender, len – állatállomány: sertés, baromfi, béres ökrök – szekerek
Nagy Dobos:
lakosok név szerint – fiúgyermekek – állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés – sessiók – szőlők – méhek – termék kilenced – makk tized – deserták
Ilk:
robot a földesúr kívánsága szerint – makkerdők
Parasznya:
karácsony-tyúk
Geben:
ökrök száma után kivetett készpénz census (8–6-4 ökrös gazda)
Biszterece:
sessiók után kötelező halszolgáltatás
Toldy György volt birtokai.
(Bereg, Ung m.): Nagy Dobos – Hodak – Ilk – Parasznya – Geben – Gemze – Beszterecze – Czaholy – Abrahan – Gestred – Zelleemér – Pallagi – Samson

Content provider