HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 001 / f.

Date 1648
Text

Conscriptio.
Hejce:
lakosok név szerint – nemesek – extraneusok – zsellérek – közös készpénz summa – Szent György-napi földadó, Szent Márton-napi házadó – búzából, gabonából és tavaszi vetésekből tized, a tizedből a prédikátornak „quarta” – borból tized, máshol ötöd – extraneusok „fertont” adnak – minden dézsmára köteles egy tyúkot is ad vagy készpénzzel váljta meg – szüretkor 100 szedőt küldenek Szerencsre – robot mindenféle udvari munka – földesúri szőlőket pénzért művelik – jobbágy sessión ülő nemesek a paraszti szolgálatot és fundus után való adót szintén úgy prestálják, mint egy közönséges jobbágy – mesterséggel szolgálók: szűcs, hat ködmönnel és 60 bőr csáválásával – mészárosok 3 mázsa faggyút adnak – szabó, lakatos – taxások borral adóznak – nemesek földesúri funduson szintén borral fizetnek – malom 3 kővel – földesúri szőlők művelése készpénzért – szántók 2 nyomásban, rétek nyilasokban – halastavak a malom és a vár mellett, halfajták: potyka, csuka, kárász – terményekből a hajdúkon kívül mindenki (jobbágy telken ülő nemesek is) 12-et adnak, borból kilencedet- lovas hajdúk és gyalog hajdúk névsora
Ond:
korábban csak készpénz taxa dézsma nélkül, most kisebb a készpénz taxa, de ad termény és bor kilencedet is – földesúri bor kötelező árusítása – földesúri majorsági szőlőket készpénz ellenében művelik – tilalmas szilfaerdő – földesúri majorsági 2 nyomásos szántók és rétek – jobbágyok felsőművelésben
Medgyaszó:
mind zsellérek censust nem fizetnek – földesúri majorsági szőlőket művelik – 3 nyomásos földesúri szántók és rétek termény és bor kilenced – az ispánoknak mind terményből mind borból egy ember dézsmája jár – mészárosok faggyúszolgáltatása
Alsó Meggyaszó:
sem adó, sem kocsmáltatás, hanem heti 3 nap robot – lovas és gyalog hajdúk névsora mindkét Meggyaszóból
Zombor:
földesúri szőlők hely szerint pénzért műveltetik – szántók két nyomásban – vetéskapacitás – rétek
Ujfehértó:
messze laknak így évi árendát készpénzben fizetnek – búza és széna hordáskor Szerencsre küldenek két szeketet – árpa és kölesvetés a földesúr számára, minden megmunkálás és szállítás a jobbágyok dolga – karácsonyi ajándékok: őz, nyúl és szappan – tölgyerdők után makk tized – lovas és gyalog hajdúk névsora
Hernádnémeti:
malom 3 kővel, molnáré 1/3 + kenyérgabona, prédikátoré a „sabbatalis” szombat reggeltől vasárnap reggelig övé a vám – vetések után 12-ed – földesúri 3 nyomásos szántók, rétek – hajdúk névsora – puszta praedium
Karád:
nincs szántójuk, így sem census, sem dézsma – erdők közt lakván a földesúr szőlői számára karókat és hordódongák számára fát hasogatnak kívánság szerint és a Tiszán Tokajba szállítják – szolgálatok a szerencsi vár körül – sertések után pázsit tized, de alatta nincs készpénz megváltás
Legyesbénye:
lakatlan szomszédok használják termény és bor kilenced fejében
Extractus: jobbágy helyek – deserták – zsellérek – taxások – nemesek – bírók, ispánok – szabadosok – vincellérek – hajdúk, kerülők – malmok – majorsági szőlők – adó és árenda pénz – taxa pénz és bor – taxa faggyú és szappan – adó őz és nyúl – mesterséggel szolgálók – adóban aba-nadrág
Rákóczi László birtokai. Szerencs és tartozékai.
(Zemplén m.): Szerencs – Harkány – Basi – Alsó Medgyaszo – Felső Medgyaszo – Zombor – Ujfehértó – Bekeny – Szegegyház – Hernádnémeti – Karád – Kak – Kemej – Legyesbénye – Hecze – Ond

Content provider