HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 001 / e.

Date 1648
Text

Conscriptio
Vadász:
udvarház – majorsági szőlők – 3 nyomásos szántók – deserták, utánuk kilenced
Seljeb:
„Karaczion fájával minden jobbágy egy szekérrel tartozik” – „Varga András és György négy bokor csizma, négy bokor saru”.
Sajószentpéter:
jobbágyok név szerint – hajdúk lóháton szolgálnak – nemesek a földesúr fundusán – egy-egy ilyen nemes öt köböl bort ad, itt a köböl 16 itze – évi taxa fejében 32 hordó bort adnak és felszállítják Hejcére – vetés-dézsma nincs – házadó – bor kilenced „közös kádra” – száraz vám jövedelme – malom, molnáré egyharmad + egy köböl búza + hetibér a prédikátoré a „sabbatalis” péntek estétől szombat estéig övé a malomvám – kása és kendertörő – szőlők helynév szerint – jobbágyok művelik a szőlőket és a bort Vadászra szállítják – a vadászi búza learatására 32 aratót küldenek – deserták száma 36 és fél
Edelény:
irtványból ötöd – terményekből kilenced – szőlő egy részéből kilenced, más részéből ötöd – malomból a molnáré 1/3 + heti egy köböl búza a prédikátoré szombat estétől vasárnap estig – földesúri szántók három nyomásban – rétek – robot kívánság szerint – ajándék nincs
Sapi:
készpénz census nincs helyette a földesúri majorsági szőlőket művelik – vetésekből kilenced – desertákból ötöd – borból kilenced vagy ötöd – sertés és méh tized nincs
Szentkirály:
a malomjövedelemből 2 rész a földesúré, 1 rész a molnáré + szabad kenyér – 9 köböl a prédikátoré – 10 köböl a török földesúré. – bor kilenced – földesúri szántók 3 nyomásban a társtulajdonos földesurak a rétek szénahozamát elosztják – juhok után dézsma helyett 2 bárányt adnak – puszta prédiumok után heted
Velezd:
elmenekült és később visszatelepült falu, ideiglenes mentesség – 2 nyomásos szántók – makkerdő, extráneusok tizedet adnak utána
Pelsőcz:
készpénz taxa a bíró és két „futosó” bíró mentesek – vas-szolgáltatás a hegy után – minden jobbágy zabot és karácsony tyúkot ad – száraz vám jövedelem vasban és kősóban – malom 3 kővel, kender és kásatörő, molnáré 1/3 + szabad kenyér prédikátoré szombat déltől vasárnap délig – földesúri rétek – földesúri szántók a város használatában, amelyek után hagyma és répa tizedet adnak – hagyma – répa – egyházi termény tized a prédikátoré – a taxák csökkentése
Extractus: jobbágyok, zsellérek – bírák, hajdúk, ispánok – nemesek – sessiósok – gyermekek – állatállomány – deserták – adópénz – taxa-pénz és bor – adó-tyúk – adó-vas – vámok – malmok – szőlők – szántók – kertek – adó-csizma és saru
Rákóczi László birtokai. Vadász és tartozékai. (Abaúj m.)
Portiók: Vadász – Selyeb – Sajószentpéter (Borsod m.) – Edelény (Borsod m.) – Balajt – Sapi – Szentkirály – Velezd – Pelsoez
Puszta prémiumok: Monaj Selyebhez – Szakáczi Vadászhoz – Irotak Vadászhoz – Alsó Dechhaza Vadászhoz – Gyanda Vadászhoz – Kisfalud – Kerseny – Felsőzsolca – Lenkei

Content provider