HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 001 / d.

Date 1648. október 7.
Text

Conscriptio.
Mád:
lakosok név szerint – fiúgyermekek – lovak és ökrök – sessiók – taxások, borral fizetnek – mesterséggel szolgálók: varga, csizmadia, molnár, bodnár, kőmíves, vincellér – „nyolc bokor czizmát eszendőnként” – „12 bokor szattyán csizmát eszendőnként” – lóháton szolgálók – extráneusok házaik után évi taxát fizetnek – bor és termény kilencedek – vetések: búza, gabona, árpa, zab, tönköly – malom csak esős időszakban működik, 1/3 a molnáré – a földesúri szőlők: részben a város művelésében, részben készpénzért műveltetik – a földesúri szántókat szintén a város művelteti, szántja, veti és takarítja, ugyanígy a réteket – robotmunkák az udvarban, borszállítások Szerencsre – nemesek jobbágy funduson, borral fizetnek a földesúrnak, házaik után pedig készpénzzel a városnak
Rákóczi László birtoka.
(Zemplén m.): Mád mezőváros

Content provider