HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 001 / c.

Date 1648
Text

Conscriptio
Extractus: bírók, soltészok – ispánok, szabadosok – exempz nemesek – mesterséggel szolgálók – jobbágyok – zsellérek – deserták – adópénz – adópénz – árenda-pénz – virrasztó-pénz – káposzta pénz – ölfa-pénz – fiúgyermekek – ló, ökör, tehén – juh, sertés, méh – fűrészhez tőke v. készpénz – adó-ártányért készpénz – tyúkért, lúdért – adó-juh v. készpénz – adó-zab – soltészek, papok adója – adótyúk, tojás – adókendermag – adó-borsó – adókása – adó-sajt – adó-heveder – ajándék-bárány – szántók, rétek, kertek – malmok
Hankocz:
szolgáltatások: búza, gabona, árpa, zab kilenced + egy szupú borsó, kendermag, köleskása – aratás, kaszálás, ganéjhordás, borszállítás – 3 nyomásos szántók – a soltész adója, ha nem ispán és nem bíró – 1 károlymadár
Németfalva:
kipusztult jobbágyság
Stoforu:
orosz (rutén) lakosság – közös készpénz census – partovnikért, legelőelkerítésért megváltás négy szekér széna – szüreti fuvarok – sem vetésekből, sem állatokból nem adnak kilencedet
Sáros:
vám – mesterséggel szolgálók: „borok gondviselője” – szabó – lóháton szolgáló szabados – rézdobos – kertész az udvarban – nemes ember paraszt funduson – szántók, rétek, veteményes kertek, gyümölcsösök, komlóskertek a fl. birtokában és használatában – földesúri malmok, 1/3 rész a molnáré + szabad kenyér – a városiak sem a földesúrnak, sem a királynak nem adóznak, csak egy házi dézsmát adnak – szőlők a vár oldalában – jobbágy – robot: kaszálás, aratás, takarás, borhordás, fuvarok, levélhordás, de nincs szántás és ganéjhordás – zsellér-robot: esztendőnént három-három nap aratáskor és hordáskor, árendán kívül semmiféle ajándék
Setek:
sajt és heveder-szolgáltatás – öreg juhból huszad, bárányból 10-es – vetésdézsma nincs – soltészok bárány + károlymadarat + levélhordást szolgáltatnak.
Megie:
tized a földesúr számára búzából, gabonából, árpából és zabból – 2 nyomásos szántók – egy „keoz rét”
Rákóczi jószágok és portiók.
(Sáros m.): Hankócz – Kuczin – Porupka – Kozanka – Németfalva – Sáros – Nyomarka – Setek – Radiczka – Megie – Sotofur orosz (rutén) falu

Content provider