HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 027.

Date 1754. május 6.
Description

9 oldal latin, eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet a vágujhelyi harmincados, Rády Miklós készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, census.
Zarjicse:
Kúria, allódium, szántók, serfőző nélküli hely. Egész telkek. A falu egyharmada síkság, jó termő, nagy része hegyes, sziklás. Rétek nagyon csekélyek, a telkeknél lévő kertecskéket leszámítva. Tölgyes erdő, tilalmas, csekély hasznot hajt, más helyeken a fajzás szabad. – Jobbágyok névvel, fiak. Bevetett terület pozsonyi köbölben. Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, borjak, juhok, disznók, méhek. Rétjeik szénahozama szekérben. – Az egész faluban egy pálinkafőző üst. A kender és káposztaföldeket nem lehetett összeírni, mert sarjadzik a vetés. Földesúrnak fizetett pénzcensus egyenként feltüntetve. Vannak akik puszta telkekből bírnak valamennyit, földesúrnak fizetnek érte. Zsellérek névvel. – Összesen 25 tyúkot adnak, értéke, 100 tojást, vajat, értéke. Juhtized helyett minden öreg juh után 10 denárt fizetnek, jövedelme. Méhtized nincs, minden kas után mézet adnak. Kocsma, minden kimért hordó bor és pálinka után kocsmáros 10 denárt fizet földesúrnak.
Br. Ghillányi Jánosné, Festetich Erzsébet javai.
(Trencsén m.): Zarjicse – Zbora (portio)

Content provider