HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 026.

Date 1694. szeptember 9., Kassa
Description

4 oldal latin, eredeti és 2 pld. másolat.

Text

"Extractus et Aestimatio perennalis" Becslés: subditusok száma és úrbéres szolgáltatásaik bevétele. Készítette Vas Gáspár.
Birtoktörténeti adatok birtokosok nevével.
Ujfalu:
Egésztelkes jobbágyok, értékük. Fél, negyed telkesek, értékük. Háznélküli zsellérek, értékük. Erdőjog más társbirtokosokkal közös. A Kemény hercegnői portiók becsértéke összesen 2415 Ft. Lónyai hercegnő portióié 975 Ft. Többi falvaknál birtok megszerzésére, elzálogosítására, zálog összegre vonatkozó adatok.
Kemény Jánosné konfiskált javai.
(Szatmár m.): Ujfalu – Kis Kelcs – Veresmart – Felsőfalu – Thur Vékonya – Bakos – Sikarló – Barátfalu – Batisz – Monostor – Petóháza

Content provider