HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 017.

Date 1670
Description

41 oldal latin, egyszerű másolat.

Text

”Conscripto” (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatások.)
Nagy Reppen:
Lakott és lakatlan sessiok, subinquilinusok, cenzust borral fizetik, hegyvám természetben, deserták után 4. kereszt, egyes szőlők után (des.?) minden 3 vödör a földesúré, malomjövedelem: termény + hízott sertés + cipók (kenyér), robot a földesúri allódiumon, előző földesúrnak évente: kappant, libát és tojást adtak.
Ujlacska:
Cenzus helyett állandó munka az allódiumon, földesúri malom.
Kis Vicsap:
Cenzus helyett levélhordás, malomjövedelem, nagyszombati mérő.
Kis Surány:
Cenzus helyett kocsi és gyalogrobot, halastó csukákkal, a konyha számára és eladásra is halásznak, molnár terménnyel és ácsmunkával szolgál, földesúri szántók, terméshozam, javaslat a meg nem munkált földesúri szőlők és szántók kiosztására kilenced fejében.
Alsó Kap:
Földesúri malom, szántók, szőlők.
Tot Sok:
Kosárfonó mesterséggel szolgálók, egyéb szolgálat évente egyszer: kappan, kalács, földesúri allódiumban minden munkát végeznek, földesúri allódiális szőlők, jobbágyok művelik, terméshozam, hegyvám borban.
Dios:
Minden munkát végeznek, ennek fejében cenzusmentesek, földesúri szőlők, terméshozam, bortized mellett, néhány szőlő után kilenced, földesúri allódiális kaszálók, szénahozam.
Felső Atrak:
Földesúri allódiumok, rétek és földek.
Ducso:
Cenzus és száraz kocsma megváltás készpénzzel, egyéb szolgáltatások: búza, árpa, zab, irtások után kilenced, robot fejében állatgondozás.
Lipovnik:
Deserták után 4. kereszt, jövedelem lencse (lednek?) dézsmából.
Zsámbokrét:
Zsellérszállás készpénzadója, kaszás és arató állítás saját élelmezéssel meghatározott időre, borszállítás és árusítás.
Szelesz:
Földesúri lisztmalom, jövedelme, kallómalom jövedelme, erdő utáni jövedelem.
Szalatina:
Robot az allódiális földeken, főleg szénakaszáláskor és aratáskor
Trebicsova:
Juh tizedet együtt fizetik a sessiok utáni cenzussal.
Ürmény:
Földesúri szőlő művelése cenzus helyett és készpénzfizetés ellenében.
Új Lehota:
A bíróé a malom.
Felső Behenic:
Birtoklási elosztás a társbirtokosok között.
Becko:
Városi sessiok után csak készpénz cenzus.
Paczola:
Földesúri allódium, szántók, terméshozam, vetésterület: kétszeres, búza, árpa, rozs, zab. Állatállomány: tehenek, borjak, évjárat szerint. – Vaj és sajthozam a tehenészetből: juhállomány, kecskeállomány, vaj és sajthozam a juh és kecskeállomány után, állateladások, gyapjúhozam, sertésállomány, hízlaláshoz felhasznált zabmennyiség, szárnyas állomány: tyúk, liba, az allódium számadása, becslése, állatállomány becslése darabonként is.
Hidvégi-féle javak.
(Nyitra, Trencsén m.): Nagy Réppen – Újlacska – Kis Vicsap – Kis Surány – Alsó Kap – Tot Sok – Dios – Fornoszeg – Felső Atrak – Ducso – Lipovnik – Kis Bossan – Zambokret – Bacskafalva – Ürmin – Stricse – Új Lehota – Onor – Felső Behenicz – Alsó Behenicz – Noszete – Paczola
Trencséni uradalomban: Szelesz
Ugróczi uradalomban: Szalatina – Sipkov – Trebicsova
Beczko vár tartozékai: Ivanocz – Csütörtök – Behenicz – Chochul – Beczko

Search result navigation
Content provider