HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 036. - No. 016.

Date 1670. augusztus 1.
Description

37 oldal latin, eredeti.

Text

”Urbarium”, melyet Sirehicz György készített. (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, úrbéres szolgáltatások, jobbágyok restanciái.)
Minden helységnél: lakott és lakatlan sessiok, zsellérszállások.
Szlatina, Sipkow:
Szolgáltatás évente négyszer, készpénz, tyúk, csirke, zsellérek csak készpénzt adnak, jobbágyrobot, zsellérrobot, a földesúr számára bevetett szántók (árpa, zab) banoviczai mérő, terménykészlet: árpa, rozs, deserták után 4. kereszt a földesúré, tartozások jegyzéke.
Trebicsava:
Cenzus és szolgáltatás hátralék törlesztések sáfránnyal, sertéssel, borjúval, cséplés ellenszolgáltatás fejében, cséplőrész, bíró adója: készpénz, császármadár, fenyőmadár, nyúl, sáfrány.
Szelecz:
Lisztmalom a bíróé, készpénzzel adózik érte, kallómalmok utáni készpénzjövedelem, kerékgyártók adója, pálinkafőzők utáni adó, subinquilinusok készpénzadója, bolt árenda, juh, kecske, méh tizedek, irtások után készpénz, használóik név szerint.
Nagy Repen:
Malom, a molnár minden pénteken munkával szolgál (ácsmunka), molnár minden évben hízott sertést ad, sessiok után boradó, hegyvám borban, egyes szőlőknél szerződés szerinti borbeadás, szántók (irtás, deserta), negyedik kereszt a földesúré.
Újlaczka:
Sessiok utáni cenzust nem fizetnek, helyette állatgondozással szolgálnak a földesúrnak.
Kis Viczap:
Cenzus helyett naponta mindenféle szolgáltatatás, malom a földesúré, a molnár robotja.
Kis Surány:
Földesúri malom, halastó, molnár ácsmunkát végez, terményt szolgáltat. a földesúr számára libát tart, földesúri szántók és kaszálók.
Alsó Cap:
Földesúri malom, földesúri szőlők
Felső Behenicz:
Sessiok utáni cenzus borban, száraz kocsmáért borszolgáltatás, egyéb szolgáltatások: kappan, liba, tojás, búza, rozs, zab, sáfrány vagy készpénz, nagyböjti élelem megváltásáért kendervetés, földesúri malom.
Alsó Behenicz:
Földesúri malom, tapolcsányi mérő.
Dioss:
Földesúri szőlők, bor kilenced, hegyvám borban.
Tot Sok:
Jobbágyoknak készpénzért kiostzott földesúri gabona, új bor fejében kiosztott földesúri sajt.
Duczo:
Földesúri gabonavermek, búza, árpa, lednek, (vicia), lencse vetések.
Ürmény:
Földesúri szőlők.
Összesítő kimutatások a birtokok jövedelméről: földesúri alkalmazottak, járandóságaik, provizor, ispán, majoros csordás, juhász, bor, termények, vetés, búza, árpa, zab, só, szalonna, hízott sertés, vaj, sajt, hús, köles, káposzta, borsó, fűszerpénz, földesúri juhász járandóságai a többi földesúri alkalmazott kommencióján kívül: bárány gyapjú, ködmön, szűr, gatya, ing, bocskor.
Hidvégy Mihály konfiskált javai.
(Nyitra, Trencsén m.): Ugrócz várhoz tartozók: Nagy Szletina – Sipkow – Trebicsava
Trencsén várhoz tartozók: Szelecz – Nagy Repen – Ujlaczka – Kis Viczap – Kis Surány – Alsó Kap – Felső Behenicz – Alsó Behenicz – Tot Sok – Duczo – Dioss – Felső Atrak – Alsó Atrak – Fornoszegh – Lypownik – Szadek – Kis Bossan – Zsambokret – Baczkofalva – Ürmin – Sztricze – Onor – Uj Lehota
Sassini javakban: Doichy – Paczola – Beczko – Cutertek – Ivanocz – Chocholna – Botfalva

Search result navigation
Content provider