HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 030. - No. 068.

Date 1666. január 8.
Description

17 oldal magyar, egyszerű másolat.

Text

”Conscriptio” (Összeírás: subditusok száma, úrbéres és egyéb bevétel.) Összeírás az 1663. évi urbarium szerint 2 példányban.
Félhelyes jobbágyok – Inscriptionált jobbágyok – Puszta helyek – Szolgáló jobbágyok – Zsellérek – Deserták (zsellér) – Inscriptionált (zsellér) – Szolgáló zsellérek – Cenzus készpénzben – Szárazkocsmapénz – Kövér tehén váltság. – Kövér ártány váltság. – Pusztahelyek bére. – Mészárszék bére. – Szent György napi adó. – Irtásföldek bére. – Öreg háló uráni cenzus. – Leöbeö háló után cenzus. – Erdőbér – Élésadó (borjú, tyúk, lúd, kappan, tojás, vaj, méz, túró). – Gabonaadó (búza, rozs, zab). – Parochialis inscriptio. – Élésadóban nyúl és őz (Újkér). – Szolgarend készpénzfizetése. – Szolgarend só járandósága. – Szolgarend gabona járandósága. – Számtartó ruházat és húsjárandósága. – Földesúri alkalmazottak (számtartó, ispán, majorosgazdák, majorné, béresek disznópásztor, gulyás, juhász, bojtár, borjúpásztor).
Felsővidéki uradalom.
(Sopron m.): Hegykő mezőváros – Homok – Hidegségh – Peresztegh – Nagy Czenk – Leöveö – Kövesd – Horpacz – Uykér

Content provider