HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 030. - No. 067.

Date 17. század vége
Description

48 oldal német, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal

Text

”Haubt Extract und beschreibung” (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, majorság és mindezek becsértéke is.)
Jobbágyok, egésztelkes. – Zsellérek (Hofstättler) – Puszta sessiok. – Cenzus egész házhely után kézpénzben Szent Györgykor és Szent Mihálykor. – Konyhára (lúd, kappan, tyúk, sajt, túró, vaj, tojás) készpénz értékben. – Gabonaszolgáltatás (búza, rozs, zab). – Hízlalt tehén, hízlalt sertés. – Ajándék karácsony és húsvétkor (borjú, kappan, tyúk, lúd, méz, vaj, sajt, tojás). – Mészárszék bére. – Szárazkocsma – Puszta sessiok utáni bér. – Robot heti 1 nap fogattal, 2 nap gyalog. – Földesúri majorság szántókkal és kaszálóval. – Földesúri halászat a tavon, mely után 2 részt adnak, egyet pedig megtartanak. – Halászhálók utáni fizetség. – Földesúri vám. – Bortized – Földesúri malom (Bereszteg). – Földesúri szőlőskert. – Plébánosnak eszközölt szolgáltatások. – Kegyuraság, mely a Nádasdi családtól a soproni jezsuitákra szállt. – Földesúri borkimérés 3 évenkénti megállapodás szerint. – Gabonatized kepeszám: búza, rozs, zab, árpa. – Juh és kecsketized 3 évig való szüneteltetése a legelő földesúri igénybevétele miatt. – sertéstized – Földesúri majorság szántóval és réttel, 3 nyomásban, deserták majorsági kezelése, annak hozadéka (búza, rozs, árpa, zab). – Majorságok állattartásra berendezve, juh, sertés, baromfi, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, vaj és sajthozam. – Földesúri malmok, azok hozama. – Földesúri erdők. – Földesúri szarvasmarha-állomány, juh és sertésállomány.
Heiligenstein (Hegykő) tartozékai.
(Sopron m.): Hegykő – Homok – Hidegségh – Pereszteg – Nagyczenk – Lövő – Kövesd – Horpács – Újkér

Content provider