HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 014.

Date 1684. április 30., Csáktornya
Description

2 oldal latin, eredeti.

Text

"Specificatio", melyet Szombati Ferenc készített. (Összeírás: falvak és birtokosaik jegyzéke.)
Thököly-től a király pártjára visszatért főurak konfiskált birtokainak név szerinti felsorolása.
Kamarai kommisszió által elfoglalt zalai és vasi birtokok. (Zala, Vas m.)
Gróf Nádasdi Ferenc és felesége, gróf Batthyány Borbála: Dobra v. Neuhaus – Rakichan – Szichisziget (fele)
Gróf Széchy Péter: Felső Lendva – Muraszombat – Kőszegh – Kalnik (Szlavónia)
Gróf Draskovich Miklós: Sárvár – Lochmany – Hraschina (Szlavónia) – Szichi Sziget (fele)
Gróf Batthyány Kristóf: Szentgrót – Körmend – Németujvár – Borostyánkő – Szalonak – Rohonc – Bozok v. Possendorf
Ifj. gr. Széchenyi György: Egervar – Szentgyörgyvár – Peleskő
Br. Viczay Ádám: Loos kastély
Falussy Miklós, Lengyel János, Babochay Ferenc: Keszthely három része
Lengye-család: Szigliget – Beer
Sárkány István: Kéménd
Perneszy Ferenc: Leveő
Gróf Nádasdi István és br. Bakách Sándor konfiskálásban maradt javai: Sopron (portio) – Keszthely (portio)

Content provider