HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 027. - No. 013.

Date 1683. július 29., Munkács
Description

23 oldal magyar és latin eredeti.

Text

"Connumeratio", melyet Bajoni János készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, majorsági javak.)
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Sessiók. Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh. Gyalogszeres szolgák, marhával szolgálók, cigánykovács mesterséggel szolgál. Zsellérek. Más mesterséggel szolgálók: ács, fazekas, méhész. Taxás jobbágyok. Szekerezéssel szolgálók. Földesúri alkalmazottak: ispán, kerülő. Kurucz hadban lévők. Atyafiaival együtt gazdálkodók. – Adófizető jobbágysessiók, jobbágydeserták. Udvarház-telkek, egyházi telkek, fő-, kisbírók sessiói, ispánok sessiói. – Készpénz census. Egyéb szolgáltatás: vaj, tyúk, lúd, tojás, kender, szőlőkaró, hordófal és fenék. Ősziből és tavasziból tized, kevés termés esetén mentesség. Aratók részét előbb kiveszik, aztán dézsmálnak; ha mással arattat, akkor is kiveheti előbb az arató részt; prédikátor részét szintén dézsma előtt veszik ki. – Földesúri majorság őszi vetéséből egyházi tized és abból tanító harmad. "A szegénység" őszi és tavaszi vetéséből a földesúrnak és a királynak is tized. Ha kiveszik előre az aratórészt, a király számára sarlópénzzel tartoznak; vetés hiányában kereszténypénzt kell fizetniök, még az özvegyasszonyoknak is. – Sertéstized vagy készpénz megváltása; király számára sertésdézsma nincs. Sertésdézsma készpénzzel való megváltásai sertésfajták szerint. Méhtized a királyé, földesúrnak nincs belőle része. – Molnárrész 1/4 és heti kenyér és búzarész. Javítások és pótlások a közös vámból, pogácsa-süttetés tilalma, malomkőpótlás a földesúr dolga. Sertéshízlalás malomporral minden kő után egy. Ha nincs hízlalás a malompor 1/4-e a molnáré. Malomgát építése robotmunka. A bíró nem ad vámot. Másik malomban molnárrész 1/3. Eltört malomkő felhasználása sóörlőnek, tűzhelynek; malomkőfaragó tisztrésze a közös vámból jár; áldomáspénzt a molnár adja neki. Halászóvizek. – Földesúri majorsági szántók, két nyomásban művelik. Jobbágysessiókkal megnövelt kúriatelek. Földesúri majorsági kaszálók, makkos erdők. A falunak saját erdeje van. Földesúri majorgazdálkodás Lorántffi Zsuzsanna idején, akkor minden jobbágymunkát az allódiumokon hasznosítottak, most nincs elég munka helyben. Robot 3 nap a földesúrnak, 3 nap a jobbágyé. Ha idegenbe mennek egy hét a földesúré, 1 hét az övék, de olykor 3–4 hétig is ott tartják őket. Határperek a szomszéd birtokosokkal. Vadászati előírások, vadbőrök eladása másnak, csak a várbeli főtiszt engedélyével, vételárak; nyest-, róka-, őz-, nyúlbőrök. – Bírónak adószedésért közösen 1 vágómarha ill. annak ára; fő- és kisbíró mentessége. A dézsmás számára dézsmaszedés idején a főbíró ebédet ad, a kisbíró vacsorát. A vám malomrészéből tized a prédikátoré. – Kalmár Lukács taxás levele (1673.), jobbágydesertát kapott, taxa fejében mentesség minden szolgálat alól. – Fazekas mester taxás levele (1677), a szolgáltatás fejében előírt edények fajta és szám szerint: fazék, lábas, rostélyos vizeskorsó, zöldmázas kemence-építés. – Jobbágy házassága nemes asszonnyal; fia eleinte csak lóval szolgál nemes módra, később teljes jobbágyszolgálatra rendelik.
Csap:
Gyümölcsöskert, morotva-kaszálók. Földesúr határvitái környékbeli nemesekkel.
Thököly Imre javai.
(Bereg m.): Nagy Dobrony – Kis Dobrony – Eszeny – Csap

Content provider