HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 080 / b.

Date 1652. március 5.
Text

Balogh vár és birtokai.
Jobbágyok, zsellérek név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány.
Rimaszécs:
Sok deserta és szökött jobbágy census készpénz együtt, terménykilenced, sertéstized. Kántorélés (természetbeniek) legtöbb helyen: bárány, borjú, lúd, tyúk, tojás, vaj, méz, "madár".
Perjése:
Évi borcensus v. készpénz.
Szent Simon:
Borötöd. A földesúri szántókat a jobbágyok szántják, vetik és aratják.
Derencseni uradalom:
Jobbágyok, zsellérek név szerint, sessiók, fiúgyermekek. Állatállomány: ló, tehén, ökör, juh, sertés, méh. Pázsitos zsellérek, deserták. Census készpénz. Kilenced termény, juh, kecske, méh után; tized sertés után. Helyenként még bor, vaj, méz, ajándék. Kallók után posztó. Mindennemű robot. Sok helyen "kántor-élés": bárány, borjú, lúd, tyúk, méz, vaj, tojás, "madár". Közös természetbeni szolgáltatások.
Enyiczke vár és birtokai:
Jobbágyok, zsellérek, sessiók, fiúgyermekek. Állatállomány. Census-zab, virrasztópénz (Kosztolán), terménytized, irtvány után ötöd; tyúk, lúd, vaj és méz ajándék. Robot kívánság szerint. Földesúri majorságiföldeket a környék jobbágyai művelik. Deserták, szökött jobbágyok. – Robot minden nap (Kosztolan). Telkes és barmos zsellérek igás robotjai. Szekeres és ekés robotok jobbágyoknál és zselléreknél. Tojásszolgáltatás a tiszttartó kívánsága szerint. Malomárenda: rozs, búza, sertéshízlalás; molnárok mesterséggel szolgálnak.
Lipocz:
"Komornik zsellérek" levélhordással és szénagyűjtéssel szolgálnak. Földesúri majorsági földeket művelő jobbágyok próbálkozásai, hogy könnyítsenek terheiken pl. igás-robottól való szabadulás kedvéért eladják állatjaikat. Ezeket a földesúr gyalogrobotra fogja.
Csász:
Kása és kender kölyü.
Fülek vár és birtokai:
Jobbágyok név szerint, sessiók, fiúgyermekek, zsellérek. Állatállomány. Földesúri major (Daróc), állatállomány: tehén, ökör, lúd, kacsa, sertés. Census készpénz. Juh-, kecske-, méh-, terménykilencedek, kenderszolgáltatás, makktized, karácsonyi ajándék őz és ártány. Robot kívánság szerint. Több helyen, főleg törökhöz közeli helyeken ajándékok: karmasin csizma, szőnyeg, papucs, patyolat végekben; réthasználatért ilyen ajándékokkal adóznak.
Rác települések állandó adója: karmazsin csizma és papucs kapcástól, olykor sajt és darutoll.
Balogh vár és birtokai. Wesselényi-birtok, de sok helyen társbirtokosok a Széchyek.
Rimaszécs mezőváros (Gömör m.) – Szent Simon – Czyako – Dobocsa – Tamassi – Hacz – Szutor – Perjesse – Meleghhegy – Felső Balogh – Sib – Ujfalu – Iványi – Martonfalva – Jene – Hrusova – Dobrapataka – Rovnapataka
Prédiumok: Tehan – Ravaszalji Mara Malom – Pesszete – Bakth – Traya – Sussa
Derencseni uradalom, Wesselényi-birtok: Rattko – Keőreős – Hrussowa – Rownapataka – Dobrapataka – Derencsen – Geztes – Nagypadar – Baradna – Sztrizs – Kiette – Babaluska – Lukowistya – Budikfalwa – Esztrin – Repas – Poloska – Filler – Bistra – Gellicze – Krokova – Zdikova – Polom – Poprocz – Szuha – Lipocz – Szilistye – Ispamező – Ujvásár – Alsó Balogh – Belna – Szele – Egyházas Terenye
Prédiumok: Zlatina – Derednek – Forro – Hordontelke – Temetnek – Lehota – Kis Padar – Tóth Hegymegh – Kelecsen – Laponya
Enyicke vár és birtokai (Wesselényi-birtok): Eniszke – Csan – Lipocz – Kosztolan – Fwzi – Tokaj szőlő – Tarcal szőlő – Zombor szőlő – Erdőbénye szőlő
Fülek vár és birtokai (Wesselényi-birtok): Fwlek – Keczkeméth – Nagy Daroch – Balogfalva – Sid – Csakánháza – Kowachy – Kelecsen – Bozitha – Nyitra – Garab – Guszona-Uhorszka – Alsó Ságh – Szalas – Feőldvár – Alsó Pulia – Csiervienka – Szeketicz – Kis Hegies – Hemuszit – Nagy Hegyes – Feketicz
Rác települések: Gago – Laliti-Biela – Bichla Hradinova – Sztuio-Sztup – Filepfalu – Krauk – Praeradoristya – Ludas – Szivitya – Kis Devecser – Keölketi – Karnow – Rancza – Felseő Kola – Kis Dobra – Ban Dobra – Katarina – Nagy Bancza – Szent Péter – Kulpin
Prédiumok: Böttfalu (puszta telkek és "alföldi jószágok" megjegyzés) – Keresztur – Wesselen – Závoz – Turos Ratka – Szalma Terch – Puszta Garab – Szentfalva – Marekhaza – Apajd – Akaszto – Vacz-Vacs – Gyall – Alberty – Vattya – Alsó Ságh

Content provider