HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 080 / a.

Date 1652. március 22.
Description

499 oldal magyar, egykorú kamarai másolat, kötve.

Text

"Liber urbariorum" (Összeírás: subditusok névsora, fiaik, igásállataik, puszta telkek, úrbéres szolgáltatások, allódium, malmok.) Készült: Szirmay Péter György közreműködésével. Készítette Sennyei András György uradalmi provisor (Murány).
Földesúri szántók, rétek, szőlők (Szendrő).
Gömör:
Lakosok név szerint, sessiók, fiúk. Jobbágyok, özvegyek, szököttek, deserták. Állatállomány. Városiak évi készpénz censusa együttesen. Legtöbb helyen: terménykilenced, juh- és kecskekilenced, méhkilenced, sertéstized. Borból ötöd, heted vagy kilenced. "Kántor-élés", természetbeni ajándékok: bárány, lúd, tyúk, tojás, vaj és méz, borjú, "madár". Mindennemű robot. Makktized; ha nincs makktermés, ártánypénz (Keőwi).
Licse:
Kántor-élésen kívül még kántorpénz is, továbbá őz, nyúl ajándék a többi ajándékon kívül, (közösen) borjúszolgáltatás.
Szirk:
Dézsmamegváltás készpénzzel. Szolgáltatások az allódiumok számára ekével, igával, szekérrel és gyalog.
Murány vár és birtokai:
Lakosok, jobbágyok, zsellérek név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány: ló, ökör, sertés, juh. Deserták.
Jolsva:
Városiak évi árendája egy összegben, száraz kocsma. Kallómalom után szűrpokróc. – Földesúri majorság. Hámorok. "Kántor-élés", természetbeni közös ajándékok: borjú, bárány, lúd, tyúk, tojás, vaj, méz, "madár". Szökött jobbágyok. Szénégető helyek.
Süwethe:
Fazekasok edényekkel szolgálnak.
Murányalja:
"stupa" után készpénz . – A vár földjeit és rétjeit a környékbeliek művelik.
Taplocza és Zawadka a szokásos ajándékokon kívül még őzt, nyestet szolgáltat.
Seőmecse:
Üveghuta, készpénz árenda, üvegedények, poharak, üvegtálak, -palackok.
Polonka:
Feltűnően sok szökött jobbágy. Földesúri allódium művelése robotban, de ennek fejében adócsökkentés. Fűrészmalom.
Összesítések a vár jövedelmeiből: hámorok, huták, kalapácsok, szénégetők után. Vastermékek szolgáltatása a vár számára, ezek készpénz értéke. (Bányász-) sikta-fa készítés utáni készpénz jövedelem. Zsindelykészítés után tized. A vár zsindelyvásárlásai készpénzért. A vár halászóhelyeinek felsorolása. Legeltetések után fizetés árpával. Legeltetőhelyek név szerinti felsorolása, kaszálók név szerinti felsorolása. Kilencedet fizető falvak: Tapolca, Süvete, Miglesz, Perlász. Sertéstized, makktized.
Hadadi Wesselényi Ferenc javai. Murány uradalma, Szendrő uradalma (Borsod m.), Balogh uradalma (Gömör m.), Derencsény uradalma (Gömör m.), Enyiczke uradalma (Zemplén m.), Fülek uradalma.
Városok: Szendrő – Gömör – Rudabánya
Falvak: Keöwi – Licse – Szirk – Nandrás – Rakos – Turcsok – Abod – Szuhogy – Nyarad – Telekes – Rososnya – Gaczalk – Deresk – Visnyo – Lewarth – Paskaháza
Prédiumok: Ozehi – Galvácz – Kurittyán – Veresvágás – Tuerdosa – Pusztakazincz
Zálogban: Sajószentpéter – Pelsőc – Edelény – Sájo – Sajókeresztur
Jolswa – Nagy Rőche – Perlecz – Süvete – Hosszuréth – Vizesréth – Murányalja – Muránylehota – Kisnyo – Umralehota – Mnissan – Kopras – Zdichawa – Mighlesz – Taplocza – Kis Rőche – Szeőméce – Polonka – Zavadka
Elzálogosított birtokok: Lubownik – Vernár – Telgarth (Tirgarth) – Pohorela – Helpa

Content provider