HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 020. - No. 003.

Date 1714. december 15.
Description

15 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Text

"Aestimatio", melyet Klobusiczky Gáspár alszámvevő készített 1704-es urbárium alapján. (Becslés: telkek számának, úrbéres és egyéb bevételnek becsértéke.)
Kúria (javításra szorul; Beregszász). Sessiok népes és néptelen. Hídvám, malom urbarium szerinti bére. Földesúri szőlők. Bortized, terménytized, borkimérés, gerendakészítés váltsága. Majorsági földek, uradalmi erdők makkoltatása, halastó. Borkilenced. Kaszáló szénahozama; halászóvizek. Soltészség. Sztronga, méhtized. Másodsoltészség (Timsor); serfőző (Lazarpataka); mesteremberek (Vereteczeő). Deszkavágó malom.
Munkács uradalmának fiskális 1/3 része.
(Bereg m.): Beregszász mezőváros – Pisztránháza – Jánossy – Gatth – Isnethe – Rakos – Kajdano – Cernelio – Ruszkócz – Ivany – Kis Ivany – Vary (oppidum) – Dubrony – Hukliva – Szkotarszka – Tolomas – Kanora – Illynova – Vereteczo – Szvaltka – Uj Kosztoka – Timsor – Luzarpataka – Beregöcz – Verbias – Nagy Abrahamka – Kis Abrahamka – Babliak – Hluboka Patak – Paskócz – Kocsorna – Perekraszna – Bukócz – Kis Rosztoka – Nagy Rosztoka

Search result navigation
Content provider