HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 020. - No. 002.

Date 1714. december 15.
Description

36 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Text

"Aestimatio", melyet Klobusiczky Gáspár alszámvevő készített 1704-es urbárium alapján. (Becslés: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, uradalmi épületek, árendák becsértéke.)
Az 1704. évi urbáriumban felvett javak és jövedelmek becslése. Felvétel időpontja: "A felkelés előtti békés időkben". – Kastély (Munkács). Kaszálók szénahozadéka (kocsiszám). Népes sessiók censusa. Szántóföldek 1 nyomás, 2 nyomás. Kereskedőknek bérbeadott boltok, akóbúza dézsma, akózab dézsma, uradalmi malom, pázsittized, sóvám; vám, kocsma, pálinka- és serfőző árenda zsidónak bérbeadva; kocsmák kimért borjövedelme (Munkács), mészárszékbér, halászat. Cigányok censusa és munk. váltsága. Téglaégetés, magánosan népesített sessiók, kádárok hordói. Sertés- és méhtized, bükk és tölgyerdők makkoltatása, deserták mívelése, soltészek szolgáltatása, ajándék (urbarium szerint), sztronga (juh, kecske). Deserta soltészség. Bírság. Malom és molnárok taxája. Vashámor, bortized. – Sessiok: népes, deserták. Pázsitdézsma, kocsmajövedelem, halászat, méhtized, stronga. Földesúri majorság, tilalmas erdő, makkolás. Gabonadézsma, bordézsma, kimért bor, malomjövedelem, malomkő-bánya (Bereg). Soltész sessiok, pisztrángos vizek. Molnár ser- és szeszfőző taxája, szabadosok szolgáltatása. Földesúri malom 2 kőre. Kemencze-zab tüzelőhasználatért. Földesúri szántó, kaszáló. Terménytized.
Munkács fiskális uradalom fele.
(Bereg m.): Munkács mezőváros – Oroszvégh – Munkács Ujfalu
Vizniczai járás: Dunkofalva – Csabina – Zimbrilla – Also Hrabovnicza – Dubina – Koczkaszállás – Sidorfalva – Gevenfalva – Klucskófalva – Középső Viznicze – Runafalva – Felső Viznicze – Iglincz – Alsó Viznicze al. Szeleste – Balmusfalva (praedium) – Suadelecz (praedium) – Szlopkofalva (praedium) – Kis Bellebele – Nagy Mogyoros – Kis Mogyoros – Feddesfalva – Hlyuka
Babuliskai járás: Nagy Losó – Herczfalva – Troczczamicza – Köresfalva – Szodoleczfalva – Pusznyakfalva – Balasfalva – Vulsinka – Nagy és Kis Mogyoros – Fedelesfalva – Hlynka – Szerencsefalva – Vorotnicza – Hribócz – Bereghi rész
Lucskai járás: Lucsko – Nagy Guth – Gorond
Krajnai járás: Kusztanfalva
Munkácsi uradalom: Beregh mezőváros – Bereghujfalu
Krajnai kerület: Korcsova – Fogaras – Ivacsko Papfalva – Kraina Martinka – Nagy Abranamka – Deskofalva – Dragabartfalva – Klastromfalva – Nyresfalva – Kis Luczka – Delegányfalva (praedium) – Babafalva – Nagy Leányfalva – Hatthmegh – Konderaske – Zavidfalva – Fekete Patak – Galfalva – Kis Abrahamka – Papfalva – Kis Leányfalva – Sztalfalva – Kerepecz – Tőkes – Papgyörgyfalva – Kis Illosva (praedium)
Duszinai kerület: Leczfalva – Bukovina – Szokalfalva – Szicskovicza – Szdocsina – Ploszko – Kisbisztra – Izvor – Olenova – Szaszoka – Plavia – Nagy Tibava – Kis Tibava – Martincza – Branszto Patak – Roszos – Duszina – Kis Svalova – Sztrojna vel Kozina – Nagy Melnicza – Ibovicza – Paszika – Egereske – Nagy Breszto – Nagy Bisztra – Roszkina – Kis Breszto – Cserni Patak (praedium) – Kis Melniczna – Uklina
Verchovinai keresztény: Volocz
Bartházi kerület: Bartahaza – Sarkad – Makarja – Ramocsafalva – Remete

Search result navigation
Content provider