HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 043.

Date 1654. november 27.
Description

2 old. latin, másolat, a dátum a praesentálásé, 2 pld. A másodpéldány (ugyanazon szám alatt) lényegében azonos, kissé rövidített változatát tartlmazza.)

Text

(Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Az irat kelte 1654. A mutatóban tévesen 1684-nek írták.
Luko:
Soltész névvel. Jobbágynevek, egész telkesek; fiúgyermekek. Ökör, ló, tehén, juh, kecske, sertés. Zsellérnevek. Állatállományok azonos a jobbágyokéval. – Allódium, a szükséges kamrákkal, istállókkal – állatok nélkül. Hozzá szántóföldek, melyeket három nyomásban művelnek (vetés kassai köbölben), rétek (szekér széna termés). A hegyen rét, az allódiumban gabonakészlet (kassai köböl), ezt azonban a németek elvitték. Szénaboglyák. Fűrészmalom, deszkákkal. Ványoló. Malom, két kőre (részletes jövedelem-felsorolással). Kendertermés. – Robot: egésztelkes jobbágyoké. Bormegváltás (pénzben). Munera. Egyéb szolgáltatás: télen a fűrészmalomhoz deszkának való fát tartoznak szállítani. Zsellérek robotja részletezve, munerájuk részletezve. Péntekre halat fogni tartoznak, továbbá a birtokhoz tartozó különböző területek (legelő, rét, erdő stb.) őrzésével. Ha a földesúr birkagyapjút ad nekik, 2 rőf szűrposztót tartoznak belőle elkészíteni (gausape). Bejegyzés a faluhoz tartozó erdő szabad-, ill. tilalmas élésére vonatkozóan.
Szirmay István javai.
(Sáros m.): Luko (Lukov)

Content provider