HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 042.

Date 1675
Description

15 old. latin, egyszerű másolat.

Text

"Urbarium sive Connumeratio" (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, allódiális javak.)
Lásd még UC 15 : 41-et is! Jobbágynevek, fiúgyermekek. Ökör, tehén, ló, juh, sertés, méhkas. Puszta telkek.
Lővey János javai:
Lövő:
Census nincs, mert "propter rebelles" máshol laknak, s onnan járnak ide gazdálkodni.
Ladány:
Erdő.
Petri:
Curia része, jövedelme nincs.
Serédy Benedek javai:
Kék:
Egyetlen, nyomorúságos állapotú jobbágy, aki a konyhára háromszor hetenként tartozik halat fogni.
Szamosszeg:
Malom, négykövű. Census.
Pap:
Census nincs. (1 köböl búzát tartoznak elvetni.)
Tuzsér:
Ökrös jobbágyok adója, ökör nélküli jobbágyok adója.
Dombrád:
Curia allódiummal, melyhez kaszáló és rét is tartozik, ezeket gyakran víz önti el. Ha használják, utána censust fizetnek.
Tass:
Újabban odaköltözött ruténok felsorolása névvel, akik szabadságot élveznek, mindössze évi 15 napot tartoznak dolgozni. Curia allódiummal, hozzá szántóföldek, rét. Census. Adó, ökörszám szerint változó. Dézsma: sertéstized (pázsit- és makkoltatott sertések után).
Bernáth Zsigmond javai:
Halász:
Curia allódiummal, hozzá rétek, melyeket gyakran víz önt el, szántóföldek. Kert szőlővel, melyben mandulafa áll.
Tody György javai:
Beszterecz:
Halászhoz szolgálnak. Census.
Pataky János, Balku Pál és Bori Mihály javai:
Balkány:
Curia, hozzá szántóföldek és rétek.
Kis-Léta:
Szárazmalom. Census nincs.
Apagy Sámuel javai:
Apagy:
Száraz malom.
Wesselényi Pál és Kovács István javai:
Újváros oppidum:
Csak census.
Az egyes birtokok végén összegezés: a jobbágyok száma, a zsellérek száma.
Lövey János, Serédy Bernát Zsigmond, Toldi György, Pataki János, Apagy Sámuel konfiskált javai.
Lővey János jószágai: Lövő – Székely – Ladány – Gense – (Lövő-)Petri – Aranyas – Apáthy – Mátyus
Serédy Benedek jószágai: Szamosszeg – Páp – Thuzsér – Dombrád – Demetser (Dömoczér) – Kék – Thass (Thár) – Oross (Orosz)
Bernáth Zsigmond jószágai: Halász
Todi György jószága: Besztercze
Pataky János, Balku Pál és Bori Mihály jószágai: Balkány – Gelse – Mihálydi – Kis Létha
Apagy Sámuel birtoka: Apagy
Wesselényi Pál és Kovács István részei: Ujváros oppidumban

Content provider