HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 004.

Date 1626
Description

1. 16 old. magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, korára a melléklet utal.
2. Füzéralja összeírása 1626. december 3.

Text

(Összeírás: subditusok név szerint, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás.)
Füzérvárallja:
Jobbágynevek (főbíró, bíró, kertész, kocsmáros, kerülő, darabant, béres, gulyás, vincellér, asztalos: szabados mesterségével szolgál, ács, vámos: ez is szabados.) Fiúgyermekek száma. – Ló, csikó, ökör, tulok, tinó, tehén, borjú, juh, kecske, disznó, malac, méh száma. – Puszták. – Zálogbirtokosok. – Census: Szt. György adójában egész helyes d. 25-t, Szt. Mihály napkor d. 50-et ad, fél helyes félannyit. – Educillatio: karácsonytól Szt. Mihály napjáig az úr borát árulják. – A majorház körül két tagban való szántóföld van, melyet őszi szántás alá évente háromszor tartoznak megszántani és bevetni közösen. A learatás és betakarítás munkáját a füzéri jószág jobbágyai együttesen végzik. Árpa- és zabvetés esetén hasonló robottal tartoznak. Borsó-, lencse vagy lendnekvetés esetében fenti munkálatokat a falu lakói tartoznak végezni. – Kilenced: gabonából, árpából, zabból kilenceddel tartoznak. – Tized: nem tartoznak tizedet adni sem disznóból, sem bárányból, sem lúdfiból, hanem a vár szükségletére kötelesek a hízott disznókat megölni, várba felvinni és felkötözni. A füzéri majorság juhainak és teheneinek tejéből készült sajtot a várba felhordani és betakarni kötelesek. – Vám. – Malom: 5 egykerekű malom után az évi jövedelem 4, 2 1/2, 2–2 és 4 köböl búzaliszt, a hatodik – szintén egykerekű – malom évi adója fl. 1 den. 50. – Szőlő: az egyik szőlőt a füzériek, komlósiak, nyiriek és kápolnaiak közösen kapálják. Termése 1626-ban 7 1/2 hordó; Patakon is vannak bizonyos szőlők, melyek régi idők óta Füzér várához adják fele dézsmájukat, mely kb. 2 hordó bort tesz ki. – A füzéri vár alatt van egy zsindelyes udvarház konyhával és istállókkal; másik majorházról inventárium készült. – A Holóházi nevű puszta telek földjeit – rétként – a várhoz használják. A kerülők sem adót, sem dézsmát nem adnak az úrnak, hanem évenként egy-egy karvalyt tartoznak szokás szerint a várba adni.
Pálháza:
A harmados jobbágyok Szt. György adójában d. 10-zel, Szt. Mihálykor d. 66-tal tartoznak; "egéz sellier" Szt. Mihálykor d. 25-t, "fel sellier" Szt. Mihálykor d. 12 1/2-t tartozik fizetni. – Munera: harmadrészes jobbágyok egyenként d. 1-et, három harmadrészes közösen 1/2 köböl zabot, 1/2 köböl komlót, 2 fő kendert, 1 tyúkot és 1 cipót adjon. Az egész (szekeres) jobbágyok 4 kitta kenderrel, 4 tyúkkal és 4 kaláccsal tartoznak. A bíró Pünkösdkor 1 bárányt adjon. Ősszel az egész falu közösen egy kövér juhot és 1 köböl kendermagot tartozik adni. – Kilenced: búzából, árpából, zabból. – Tized: sertésből – ha makk terem – és lúdfiból. Minden harmadrészes jobbágy egy szekér szénával tartozik az úrnak. – Malom: fűrészmalom nevű, melynek censusa 16 köböl búzaliszt, a másik, kallós malom nevűnek censusa 12 köböl búzaliszt. – Educillatio: karácsonytól Szt. Mihály napig az úr borát árulják, utána szabadon a sajátjukat.
Nyiri:
L. Pálháza. Malom: egykerekű, censusa 4 köböl.
Kápolna:
Nyiriekkel közös bíróság alatt, l. ott. Vám. Árendában 16 fl-ért. Szabadosok: postasággal szolgálnak, mind gyalog, mind lovon, ahová küldik őket, tartoznak elmenni; mással semmi adóval vagy dézsmával nem tartoznak.
Komlós:
Vám. Malom: három egykerekű malom, melyeknek évi censusa 1, 2 és 8 köböl búzaliszt. Egyébként l. Pálháza.
Villy:
Minden két negyedrészes együtt Szt. Györgykor d. 9-et és Szt. Mihálykor fl. 1 den. 9-et fizet. Munera: karácsonykor ugyancsak két negyedrészes közösen ad 1 batkát, 1/4 köböl zabot, 1/4 köböl komlót, 3 fő kendert; pünkösdkor a bíró ad egy bárányt, az egész falu ad két nyulat vagy helyette négy kappant; minden négy negyedrészes közösen 1 szekér szénával tartozik. Kilenced: a szokásos. Tized: csak sertésből. A vidékiek (extraneusok) kaszáló rétjeik után évente kaszáláskor 1 köböl zabot, 1 kappant és 2 kalácsot adjanak. Malom: 4 egykerekű malom, évi censusuk 8–8, 5 és 6 köböl búzaliszt, az ötödik malom jelenleg puszta, évi censusa d. 50 volt.
Az összeírás hiányos, egyébként – a hiányok kivételével – mindenben megegyezik a következő, 1626. decemberében készült UC 15 : 5 jelzetű összeírással.
Füzér váruradalma.
(Abaúj m.): Füzérvárallja – Pálháza – Nyiri – Kápolna appendix – Komlós – Villy

Content provider