HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 051.

Date 1637 után
Description

11 old. magyar, egyszerű másolat, töredék, keltezetlen, 1637 évszám a szövegben.

Text

(Összeírás: Fogarasban lakó nemesek, Galacsban subditusok név szerint.)
Birtoktörténeti adatok. A város nemes és exempt lakosai, lakosok név szerint, nemességek és exemptiók igazoló iratai minden név után felsorolva. Galacs lakosai név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány: lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek. Census készpénz Deserták, donatarius jobbágyok (Fogaras), szabadosok (Fogaras).
Erdélyi fejedelem javai.
Fogaras – Galacs

Search result navigation
Content provider