HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 010 / a.

Date 1567
Description

33 old. latin, egyszerű másolat, töredék. Az évszám később ráírva, az eredeti fasc. 53/12 alatt.

Text

(Összeírás: subditus neve, úrbéres szolgáltatás, irtás, malom, halászat, erdő, szőlők.)
Kochien:
Telepesek és zsellérek név szerint. – A szántókat évenként újra osztják: a féltelkes kap 8 holdat, a zsellér 4 holdat. – Rétek nagyrészt irtványokból. – Féltelkesek karácsonykor adnak a földesúrnak egy nyúl bőrt vagy egy farkasbőrt vagy megváltásként 50 dénárt. – Féltelkesek censusa Szent Mihálykor 1 forint, zselléreké 50 dénár. – Közösen egy őzet és egy tehenet adnak a konyhára. – Semmiféle szolgálatot nem teljesítenek. – A gazdatisztnek kepe-pénz, á 8 denár. – Kenderből a gazdatisztnek fél kitta. – Zab 1/4 köböl és Voichina-adó címén 14 denár. – A gazdatisztnek istállót építenek 4 lóra. – Sertés tizedet fizetnek. – Erdejük közös a szentmiklósiakkal. – Bírságok a gazdatiszté. – A lopás bírsága 1 forint, ez is a gazdatiszté.
Potheren:
Telepesek és zsellérek név szerint. – Deserta 2. – A féltelkesek minden osztálynál 10 holdat kapnak, a zsellérek 4 holdat. – Saját szőleik vannak, melyek után a földesúrnak tizedet fizetnek.
Zolwa:
Név szerint. – Malom 1 kerekű. – Kalló malom is. Jövedelem az officialisé. – Szántókból az évenkinti osztásnál minden sessiora 10 hold jut. – Vám. Jövedelem az officialisé. – Szent Mihály adójuk 2–2 forint. – Egész telkesek 2 nyúl vagy farkasbőrt adnak, vagy megváltásként 1–1 forintot. – Együttesen adnak 2 levágásra alkalmas tehenet és két őzet. – Bükkös erdő. Disznók után tized.
Repede:
Telepesek, zsellérek név szerint. – Egész telkesek Szent Mihálykor a földesúrnak 2–2 forintot fizetnek. – Ajándék karácsonykor az egész község részéről 1 őz. – Pünkösdkor egy tehén a konyhára. – Kilencedet nem fizetnek.
Szusko:
Név szerint. – 1–1 telekhez 2 hold jár. – Malom a községé, de fizet a földesúrnak 6 bárányt. – Makkos és bükkös erdejük igen nagy, egészen Hommonáig terjed.
Holubina:
Egész telkesek 6–6 holdat kapnak, féltelkesek 2–2 holdat, zsellérek semmit. – Makkos erdő.
Duszina:
Malom a községé, 6 bárányt adnak a földesúrnak. – 3–3 holdat kapnak az osztáskor. – 1–1 tyúkot és együttesen egy őzet adnak a földesúrnak és 12 mázsa gyertyát. – Makkos erdő után a földesúrnak tized. Tized alól 4–4 denár.
Fiskális birtok Bereg megyei birtokok conscriptioja Szent Miklós várossal kapcsolatban, de az eleje hiányzik.
(Bereg m.): Possessio Koechien – Possessio Potheren – Possessio Zolwa – Possessio Repede – Possessio Szusko – Possessio Holubina – Possessio Starojna – Possessio Duszina – Possessio Martincha – Possessio Nelepina – Possessio Pojanak – Possessio Palova – Possessio Also Vereczke – Possessio Felseo Vereczke – Possessio Eökeörmezeő – Possessio Sdenyho – Possessio Puthpoloz – Praedium Almamezeö

Content provider