HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 009.

Date 17. század vége
Description

6 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditus neve, fiai, állatai, postfunduáliák, török és keresztény földesúr, adó.)
Kaloz:
Telepesek név szerint. Telek. Fiúk, lányok. – Lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok és kecskék, disznók, méhek. – Gabona. – Vetés zabból és kölesből. – Szőlő. – Széna. – Zsellérek. – Szántók, rétek, legelő. Gyümölcsös kertek. – Deserta 19. – A keresztény földesúrnak: Készpénzben évi 55 forint. 8 mérő búza, 8 mérő árpa, bárányok után kilenced. Vajból 3 icce. 3 kaszálót adnak és 2 szekeret fuvarozásra. – A török földesúrnak: Minden telek után 1/2 forint. Tized mindenből. 1 szekér fa, 1 szekér széna. Ingyen kaszálás és szántás. 1/2 icce vaj. A török császárnak fejenként 10 dénár.
Zichy Pál birtokai.
(Fejér m.): Kálóz falu. (Van keresztény földesúr és török földesúr.)

Content provider