HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 020.

Date 1674. január 26.
Description

13 old. latin, másolat.

Text

„Conscriptio” – (Összeírás: majorsági szőlő, subditusok név szerint, szőlők, úrbéres szolgáltatás.) – Szikszói Csáky javak.
földesúri ház, szántók – földesúri rétek – földesúri szőlők hozammal, névvel – földesúri malom – sessiok – robot ökörrel – bortized – deserta – házépítésre átvett deserták – nemesek házai és sessioi – ökrök – zsellérek – vám – dézsma: tehén, sertés
Csáky Ferenc, Fekete István, Kátai Ferenc, Szuhai Mátyás és Gáspár javai.
(Abaúj m.): Sixo (mezőváros) – Nagyida – Komarocz – Lancz (Alsó- és Felső) – Perény – Miglész – Abay – Csécs – Szeszta – Tornyosnémeti – Panyok – Rurdok – Buzinka – Korláth
(Torna m.): Szin – Barka – Luczka

Search result navigation
Content provider