HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 008. - No. 001.

Date 17. század vége
Description

13 old. latin, másolat keltezetlen, de keletkezési korára tartalma utal.

Text

„Descriptio Pagorum penes Danubium et circa Bajam” – (telkek száma, úrbéres szolgáltatások, török adó)
Egész-, féltelkesek szolgáltatásai. – haltized – töröknek szolgáltatások – malom – deserta – telepesek – sessiok régen és most (török) – zsellérek szolgáltatásai – solymászok (szőlőben is robot) – bárány, tehén
Kalocsai érsek, csornai premontrei prépostság, Koháry család stb. javai.
(Pest, Bács m.): Ráczkeve – Dömsöd – Vecse – Ordas – Foktő – Baja – Nék – Szeremény – Csanád – Décs – Sükösd – Ságod – Pilis – Pandur – Halas (város) – Filep-Szállása – Kun-Szentmiklós

Search result navigation
Content provider