HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 027.

Date 1710. június 12.
Description

12 old. latin, másolat dátum a kamarához írt, az összeíráshoz fűzött jelentésen.

Text

„Conscriptio” – Összeírás: allódiális javak, subditusok neve, állataik. – Az összeírás külső borítóján megtévesztő felírás. – Az abban felsorolt helységek közül egyik sem szerepel a szövegben.
Dolyán:
Curia nobilitaris, majorházzal, mindenfajta szükséges felszereléssel. – Az előző évben épített palota leírása (szobák, pincék, egyikben hordókban bor). – Csűr, kert, gyümölcsfák nélkül. – Üres halastó. – Az allódiális szántóföldeket két nyomásban művelik. – Átlagos és a jelenleg elvetett gabonamennyiség kilában. – Rét (szekér széna termés.) – tölgyerdő (makkoltatható setések számával) – Szőlő, melyet négy évvel ezelőtt telepítettek a szőlőhegyre (nagysága kapásokban). – Jövevények (advenae) felsorolása foglalkozásuk megjelölésével, de név nélkül (vincellér, kovács, majoros, halász, stb.).
Ludány:
A Balassiaktól egy egész- és egy fél jobbágytelek került vétel útján Darvas Ferenc birtokába. – A telkeken lakó jobbágyok neve, fiúgyermekeik, nős testvér, ökör, ló, tehén, robot: mindenfajta szolgálattal tartoznak.
Szécsén-Halászi:
Ugyancsak egy egész- és egy fél jobbágytelek, a Ludánynál feltüntetett adatokkal. – A féltelek gazdája (takács) meghalt, jelenleg puszta.
Endrőfalva:
ugyanez
Soós-Hartyán:
ugyanez – nős fiak – egyeseknek semmijük sincs, ezek csak két kilát tudnak elvetni
Bokor:
egésztelkek összesen – A parasztok szétszóródtak. – Szántóföldjeik nagysága a beléjük elvetett mag-kilában. – Hetedet adnak földjeik után, mivel ezek a curiához tartoznak.
Kutas(so):
negyed része- hozama csekély
Herencsény:
Lakói a curiális földek után szintén hetedet adnak, egyéb földjeik után kilenceddel tartoznak. – Domus aedialis, fából való, cellariuma békés időkben 100 ft.-ot jövedelmez. – A curiához két nyomásban művelt szántóföldet tartoznak (vetésmennyiség kilában). A telki állományhoz tartozó szántóföldek szintén. – census – Munera: Karácsonykor őzet adnak közösen, fejenként egy-egy tojást és fél vajat.
Felső-Petény:
A szőlő, melyet census fejében művelnek meg (nagysága kapásokban). – Előző évek termésmennyiségei hordókban. – Jelenleg zálogban.
Ipoly-Vécse:
Malomrész, jövedelem kilában.
Prága:
zálogban – Az itt lakók száma összesen. (Az egyes lakosok által elvetett gabonamennyiség kilában.) – Két nyomásban művelik a földeket. – Terményeik után kilencedet adnak, ezen felül 4–4 kila zabot tavaszivetés-kilenced fejében. – Erdejük tüzifának alkalmas.
Alsó-Esztergály:
Zálogban. – Tölgyerdő (makkoltatható sertések számával, melyek után sertéstizeddel tartoznak.
Kisfalud:
Puszta-telek, jövedelme igen csekély.
Terbeléd:
A jobbágytelkekhez tartozó szántók vetése kilbáan, rétjeik széna-termése szekérszám. – Zálogban. – Az Ipolyon egykerekű malomrész, jövedelme köbölben. – Allódiális rét. – Tölgyerdő. – Kilenced: mindenfajta gabonából.
Fábiánfalu:
rétek – szántóföldek, két nyomásban
Losonc oppidum:
ház – leírása – Hozzá magtár, csűr, istálló (bele állítható állatok számával), veteményeskert. – Pince kőből, boltozatos (befogadóképessége hordókban). – A városon kívül káposztás- és veteményeskert. – A házhoz szántóföldek is tartoznak, ezeket két nyomásban művelik (vetés kilában). – Allódiális föld Losonc és Fábiánfalva határában, búzával bevetve (kilában).
Lapujto:
A földesúrnak saját gazdasága számára van búzavetése (és minden telek után 3 szekér) szénája.
Aranyi:
Nagyobb része erdő. – Szántója alig van, (kilában) ezek után tizedet adnak. – Rétek (szénatermés szekérben). – Tölgyerdő (makkoltatható sertések számával). – Sertéstized. – Egykerekű malom, jövedelme kilában.
A conscriptioval egybefűzve: jelentés a kamarának az összeírásról, az összeírt- és különböző okok miatt össze nem írt birtokokról, pestisjárványról, stb.
Darvas Ferenc kúriája és tartozékai.
(Nógrád m.): Dolyán praedium portio – Ludány (Felső-) portio – Halászi (Szécsén-) portio – Endrefalva portio – Soos Hartyán portio – Bokor portio – Kutas(so) praedium portio – Herencsén portio – Haláp portio – Petény (Felső-) portio – Ipoly Vecze portio – Praga portio – Lehotka praedium portio – Esztergály (Alsó-) portio – Kis Falud praedium portio – Terbeléd portio – Fábián falva praedium portio – Lossoncz oppidum portio – Lapujto portio – Kis Aranyi praedium

Content provider