HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 026.

Date 1685. október 1.
Description

37 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.

Text

Összeírás; subditusok név szerint, állataik, szolgáltatásaik, allódiális javak), készítette Turcsáni György és Medveczky Mátyás.
Zsegenye:
Divinyi Péter része – féltelkes jobbágyok névvel – robot: igás- és ekésrobot, a zsellérek kezük munkájával szolgálnak (robot ideje feltüntetve mindkettőnél), a csizmadia mesterségével szolgál – puszta jobbágytelek névvel dézsmát adni tartoznak – Munera: fejenként 2 tyúk, fejenként naponta fél-fél orsó (stamen) fonalat tartoznak szőni. – Ugyanitt a többi részbirtokosok névszerinti felsorolása, fiúgyermekeik. – ökör, ló, tehén – puszta jobbágytelkek névvel – puszta zsellértelkek névvel – zsellér neve – tölgyerdő
Gyülyvész:
Galambos Ferenc részbirtoka – allódiális fundus – istálló – allódiális szándóföldek, három nyomásban (egy nyomásra jutó vetésmennyiség köbölben) – rétek (szekér széna termés) – Malom két kőre, melyet Eperjes ostromakor a katonák elpusztítottak. Kender- és kásatörő is tartozik hozzá. – féltelkes jobbágyok névvel – zsellérek névvel – fiúgyermekeik – ökör, ló, tehén – robot, dézsma, szövés mint Zsegenyénél – Puszta jobbágy- és zsellértelkek névvel. – Másik részbirtokos ugyanezekkel az adatokkal, akinek egykövű malma árendában van.
Terjékfalva:
Vatyai János része. – Curia kőből, hozzá két csűr, gyümölcsöskertek és allódium is tartozik. – Szántóföldek, melyeket három nyomásban művelnek (vetésmennyiség köbölben) – rét (szekér széna termés) – káposztáskert – tölgyerdő
Deméthe:
2 curia köböl, csűrökkel és istállókkal, gyümölcsöskertekkel, káposztáskertekkel. (Valamennyi szám szerint megadva.) – A curiához tartozó szántóföldek három nyomásúak (vetésmennyiség köbölben), a rétek szénatermése szekérszám. – A gabonatermés egy részét a katonák aratták le és csépelték el. A fennmaradt mennyiség keresztekben. – Elszámolás az őszi- és tavaszi vetésekből termett gabonáról köbölben. – Malom, két kőre, árendában, jövedelme köbölben. – Szabad erdő. – Egyébként az előbbiekkel mindenben megegyezik, kivétel, hogy a szokásos szolgáltatásokon kívül a földesúr keltetésre minden jobbágytól tojást vásárol meghatározott áron (2 poltura).
Asguth:
curia puszta fundusa
Erdőcske:
A néhai földesúr a zselléreket jobbágyi igásrobotra kényszerítette, fejenként 2–2 ökröt osztva nekik. – Név szerinti felsorolásuk. – Fiúgyermekeik – Ugyanez a többi részbirtokosok részén is, itt azonban egyesek csak kezük munkájával szolgálnak. – Robot: ketten állítanak ki egy ekét. – Tizedet nem adnak, azonban szüretelni tartoznak.
Turina:
A soltész árendát fizet. – Egykövű malmok, árendában, jövedelmük köbölben. – Tölgyerdő.
Ó-Falu:
Elpusztított kastély, csűrrel. Gyümölcsöskert tartozik hozzá. – Egykövű malom, kender- és kásatörővel, jövedelme a kóborló rebellisek miatt nincs. – Szántóföldek három nyomásra (vetésmennyiség köbölben), rétek (szekér száma termés). – Elszámolás a termésről keresztben és köbölben. – Fentiek megosztva a részbirtokosok között.
Hanusfalva:
elpusztított jobbágytelkek – szőlők név szerint (hozamuk hordóban)
Vargony:
rutén kántor adója – soltészok és szabadosok névvel – lóval szolgálnak, ahová küldik őket, földesúr szolgálatában, oda tartoznak menni
Pál-Vágás:
Az itt lakó soltészek részben árendát fizetnek, részben kézi robottal és borárulással tartoznak.
Nagy-Sáros oppidum:
Castellum, a szokásos tartozékokkal, istállókkal, allódiummal, stb., melyek részben elpusztultak. – Gyümölcs- és káposztáskertek. – Szántóföldek három nyomásban (vetés köbölben). – Kicsi szőlő. – Rét (szénatermés szekérszám). – A gabonatermést Schulcz generális kicsépeltette. – Négykövű malom része. (Jelenleg csak három köve van.) – Az oppidum lakóinak, szabadosainak és pusztáinak felsorolása név szerint. – Censusuk: Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor közösen fizetik, kivéve bíróújításkor, amikor egy összegben tartoznak megadni. – Az exemptionalis szántóföldek után is censussal tartoznak, ennek összege azonban ismretlen. – Vám-rész. – Puszta vendégfogadók (2) – Xenodochium közelebbi meghatározás nélkül. – Robot: gyalogrobottal tartoznak.
Zsebfalva:
allódium, romokban, csak a csűrje ép – kocsma – Az itt lakó zsellérek heti egy nap robottal tartoznak, mivel a katonák minden jószágukat elhajtották, illetve elpusztították.
Mérki:
ugyanez
Megye:
zsellérek, földek nélkül: pázsitosak – Szüretkor a bor szállításához egy szekeret tartoznak adni. – Educillatio.
Divini Péter, Galambos Ferenc és Vatyay János konfiskált javai.
(Sáros m.): Zsegnye (Zeghnye) portio – Gyülvész portio – Terjék falva portio – Deméthe integra – Nagy Szilva portio – Asguth portio – Ádámfölde portio – Kis Szilva portio – Zavad(k)a portio – Erdőcske portio – Turina portio – Ófalu portio – Bunyitha (Bonita) portio – Hanusfalva oppidum portio – Várgony portio – Pál-Vágás portio – Nagy Sáros oppidum portio – Zsebfalu portio – Mérk (Mirk) portio – Megye portio

Content provider