HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 055.

Date 1725. április 29. Pozsony
Description

2 oldal latin nyelvű fogalmazvány.

Text

„Conscriptio curiae nobilitaris” – Az összeírás a birtok kincstárra szállása alkalmából készült. – Összeíró: Kákonyi Ferenc jegyző.
Curia nobilitaris tartozékainak (egy fél és egy negyed jobbágytelek) elzálogosításáról készült kimutatás. – A nemesi curián kívül még egy mezőszerdahelyi ház, és egy elzálogosított kocsma. – mészárszék – A hozzá tartozá szántók, 6 hold rét, másik 4 hold + 2 mind-mind urának elzálogosítva. – állatállomány: 40 juh, 30 bárány
Kamarai birtok, a magvaszakadt Török Miklós volt birtokrésze.
(Pozsony m.): Al Bár portio – Mező Szerdahely

Content provider