HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 054.

Date 1724. május 13.
Description

3 oldal latin nyelvű másolat, hitelesítés nélkül.

Text

„Conscriptio et resignatio”, készítette a diósgyőri provisor, kamarai megbízott, Hyllko György.
Urbarium
Aranyos:
A két Rákóczi-féle fundust taxások használják. Az egyiken hárman, a másikon hatan osztoznak. Taxájuk összesen 9,9 fl. – A fundusokhoz sok föld, sőt erdőrész is tartozik, de ennek nagyságát nem tudják. – Ugyanitt 5 kisebb, feles művelésű szőlőcske.
Ónod:
Mint a tanúk vallják: a háború után a régi Rákóczi-allódium földjeit az egész határral együtt három nyomásba osztották és tized fejében a parasztoknak adták. Ha most újra kihasítanának az uradalom részére földet, a jobbágyok egy része elköltözne, s ez erősen csökkentené az uradalomnak a dézsmából, taxából és bormérésből származó jövedelmét.
Volt Rákóczi javak. Az ónodi uradalom részei.
(Borsod m.): Aranyos portio – Ónod portio

Content provider