HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 016.

Date 1602. május 6.
Description

43 oldal latin nyelvű fogalmazvány, eredeti (több kéz írása).
Az UC 1 : 15 alatt felsorolt birtokokon kívülaz összeírás az alábbiakat tartalmazza (egyorú az előzővel)

Text

„Inventarium et connumeratio” készítette Károlyi György nagyváradi provisor.
A vár inventáriuma mindenben megegyezik az UC 1 : 15 alatt felsoroltakkal, ezzel szemben az előző urbáriumhoz képest csak a lakosok igen kis töredékét sorolja fel magában Körösszegen, a hiányzókat eredeti helyükön, ahonnan Körösszegre menekültek, találjuk összeírva, kivéve a cséfaiakat és inándiakat, akik Váradra menekültek.
Az UC 1 : 15 alatt felsorolt birtokokon kívül az összeírás az alábbiakat tartalmazza (egykorú az előzővel):
Pankota
Less
Szöcsköd
Csáky Gergely/György részbirtokai:
Alábbi falvak túlnyomórészben lakatlanok, részben megégtek, lakóikat vagy elhurcolták a törökök és tatárok, vagy elmenekültek, s ha élnek, jelenlegi tartózkodási helyükön (Körösszegen vagy Váradon) sorolják fel őket. – Adóik és szolgáltatásaik általában megegyeznek Csáky István jobbágyaiéval. – Néhány helységben a borkilenced az officiálisé.
Újlak: (Puzta Vylak)
Jobbágynevek (bíró). – Állatok (ló, ökör) száma. – Mezei robottal tartoznak, a malmot is ők gondozzák. – Dézsmával Váradra tartoznak. – Disznó dézsmával is Váradra tartoznak. – Munera: Karácsony után egy nagyobb őzzel adóznak. – Malom: 2 kerekű.
Gyapjupatak:
Csáky Gergely részéről: – 18 csetver búza. – 36 csetver kevert (bladorum). – Census: telkenként évente kétszer. – Egész telkes fl. 1-et – fél-telkes fl. 1/2-et. – 1/4 telkes den. 50-et ad. – Dézsmát csak méhek és disznók után adnak. – Robot: l. Ujlak. – Educillatio: ugyanaz. – Munera: ugyanaz. – Zólyomi Dávid jogán dézsma: gabona, méh és bárány után Váradhoz. – Szőlők: jelenleg nem művelik, ha tizedet adnak, a kilenced a földesúré. – Censussal nem tartoznak. – Mezei robottal tartoznak. – Educillatio: 2 hordót kell kimérniük, többet nem.
Margitta:
Vetett föld 32 hold. – egyébként l. UC 1 : 15 – Csáky Gergely birtokai a fenti falvakban. – Szolgáltatásaikra vonatkozólag l. Csökmő, Csáky István birtoka.
Genyéte:
Zálogban Prépostvári Zsigmondnál.
Daroch:
Zálogban Prépostvári Zsigmondnál. – Ugyanitt Csáky István is elzálogosította a maga részét.
A többi falvaknál: census telkenként. (Szent Mihály napkor egész telkes fl. 1-et – 1/2 telkes fl. 1/2-et – 1/3 telkes den. 33-at ad.) – Zsellér semmivel sem tartozik. – 6 egész telek után egy vágótehenet adjanak. – Dézsma fejében két vágótehénnel tartoznak, méhkasok és pázsit-disznók után tizeddel tartoznak. – A vajda (vaivoda) a várhoz egy sólymot ad. – Karácsonykor és Húsvétkor egy-egy tyúkkal tartoznak. – Akiknek ökrük van, szekér fát és egy borjút adnak évente. – Halmágyfalván 25 kapás szőlő van, ezután semmiféle adóval nem tartoznak, mivel vlachok. – robot: mezei robottal tartoznak
Körösszeg és Adorján tartozékai Csáky Gergely és Csáky István volt javai.
(Bihar m.): Castrum Körösszeg
Csáky István és Csáky György (Gergely) részbirtokokainak összeírása. A falvakat Csáky Gergely defectusa miatt írják össze. A helységek egy részét anyai jogon (ius materno), Zólyom Miklós jogán (ius Nicolai Zolyomi birtokolta.
Körösszeg – Kerezzegh, portio Apáti (Apáthy) (Csáky István részbirtoka) – Nagytóti integ. (Nagytoty) – Kitóti portio (Kistothy) – Iráz portio – (Cheökmeö) Csökmö portio – Szeghalom portio – (Károly) Károlyi portio – (Darvas) Darvas portio – (Kynis) Kinizs portio – (Keömeösd) Körmösd portio – (Mehes) Méhes portio – (Bezermeny) Böszörmény portio – Berek portio – (Keresbesenő) Körösbessenyő portio – Árpád portio – (Cheffa) Cséffa portio – Inánd portio
(Bihar m.): Castrum Adorján
(Marghita) Margitta (Csáky István részbirtoka) – (Felseő Abrani) Felső Ábrány portio – Akor portio – (Genetthe) Genyéte portio – (Lyky) Lüki portio – (Dyzer) Diszér portio – Déda portio – (Zuniogd) Szunyogd portio (Kohan) Kohány portio – (Kysfegivernek) Kis-Fegyvernek portio – (Nagy Fegienernek) Nagy-Fegyvernek integra – (Thottfaluh) Tótfalu portio – (Kőwagho) Kővágó integra – Borzik portio – (Kechkehat) Kecskehát integra – Almás portio – (Sytthervölgy) Sitérvölgy portio – (Fergasagh) Fergaság portio – (Szálard) Szalárd – Adorján puszta – Sitér portio
Csáky Gergely/György részbirtokai:
(Keressegh) Körösszeg portio – (Apathy) Apáthi portio – Nagytóti portio – Kistóti portio – Iráz portio – Csökmő portio – Szeghalom portio – Károlyi portio – Darvasportio – Kinizs portio – Körmösd portio – Méhes portio – Böszörmény portio – Berek portio – Körösbessenyő portio – Árpád portio – Less (Léz) portio – Szöcsköd portio – Cséffaportio – Inánd portio – Pankota portio – (Uylak) Ujlak integra – (Gyzapynpatak) Gyapjupatak integra
Castrum Adorján.
Margitta (Csáky Gergely portio minor) – (Keéth) Keecs portio – Felső-Ábrány portio – Akor portio – Lüki portio – Diszér portio – Déda portio – Szunyogd portio – Kohány portio – Tóthfalu portio – Borzik portio – Almás portio – Sittérvölgy portio – Szalárd portio – Sittér portio – Ujlak (possessio integra) (Puzta Uylak) – Gyapjupatak (possessio integra) – Puszta-Ujlak – Lakságh – (Nadány-)Telek – Sárszgeh – Hagymádfalu (Halmágyfalu) (Halmagjfalva) – Tótfalu (Koveshaza) Kövesháza – (Thataros) Tatáros – (Eornemes) Eörvényes – (Sochaath) Sochatth – (Szovarhegj) Szovárhegy – (Bogdan falva) Bogdánfalva = Bogdánsóvárhegy – Margitta (portio) – Keech (portio) hiányzik
Csáky Gergely birtokai.
Genyéte (portio) – Daroch portio

Content provider