HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 007.

Date 1685
Description

11 oldal latin és magyar nyelvű (az összeíró az iraton belül váltogatta a nyelvet) eredeti fogalmazvány.

Text

(Conscriptio bonorum) Keletkezési körülményei ismeretlenek.
Connumeratio
Szopkócz:
Az egri káptalan jobbágyainak összeírása. – Féltelkes soltészok névvel, ökreik, teheneik, juhaik, disznóik és méheik száma. – Jobbágyok névsora, sessio nincs. – Census: évi fl. Hg. 30. – 12 tyúkot adnak, egyéb ajándékkal és munkával nem tartoznak.
P. Sókut:
Dévényi Péter jobbágyai. – Puszta allódium, kb. 30 köblös szántó tartozik hozzá. – Soltész, névvel. – Jobbágyok, sessiojuk megadva – Állatállomány: ökör, ló, tehén, kecske. – Zsellérek. – 2 malom. – Majorságbeli gabona cub. 55, ebből várható cub. (köböl) 30-at és három köböl kölest. 20 szekér szénát termő rét tartozik még hozzá. – Adó: Szt. György és Szt. Mihálykor telkenként d. 24 karácsonykor is d. 24 (egész helyes telek után).
Uerhucz: (Varchócz?)
Banchy Márton jobbágyai. – Jobbágyok, stb. mint fent. Nemesi curia, 30 kassai köblös szántó tartozik hozzá. – Nemesi curia kőből, ugyanaz szántóval és 10 szekér szénát termő réttel. – Adó mint az előző helységnél.
Jesztreb:
Dévényi Péter jobbágyai és Keczer Sándor jobbágyai.
Ublya:
Szirmay Péter jobbágyai. – Soltészok adója és jobbágyok adója külön-külön feltüntetve
Mogyorós:
Szemerei László özvegyéé. – Allódium, szántója 50 varannói köblös. – 20 szekér szénát termő rét tartozik hozzá. – Malom-rész.
Szedlicske:
Égett. – Szemerei László özvegyének jobbágyai és Hatvany jobbágyai.
Hegedüsfalva:
Szirmay István jobbágyai és Ujfalussy Zsigmond jobbágyai.
Ladiskócz (Alsó-):
Az egri káptalan jobbágyai. – A fiútestvérek és fiúgyermekek számát is megadja. – Puszta soltésztelek, kb. 30 köblös, és 10 szekér szénát termő rétje van. Puszták – 1/2 és 1/4 sessiók.
Agyagos:
Gróf Forgách birtoka. – Allódium. – A vetésmennyiség mértéke hiányzik. A barmokat D. Szilágyi utasítására az elmúlt évben Szerednyére hajtották. Ez évi termés: ősziből 30 szekérrel kicsépelve, lencséből 1 köböl, kicsépelve. – Kender. 50 köböl szénát termő rét. Jelenleg kévében 122. – Jobbágyok és zsellérek névvel. – Sessiók, ökör, ló, tehén, juh, méh és disznók száma – Mezei robottal tartoznak.
Polyánka:
Banchy birtok. – Jobbágyok (1/4 telkesek) – Ökör, ló, tehén, juh és méhek, disznók száma.
Ladiskóc (Felső-):
Az egri káptalan jobbágyai. – „Egész Solteszsag puszta és három rész”
Baskóc:
Az egri káptalan jobbágyai.
Hrabó:
Dévényi Péter, Keczer Sándor és Keczer Pál jobbágyai. – Árendát fizetnek – mással nem tartoznak, csak telkenként 20 forinttal.
(Zemplén m.): Szopkócz (az egri káptalan jobbágyainak összeírása) – P. Sókut (Dévényi Péter jobbágyai) – Uerhucz (Varchócz?) Banchy Márton jobbágyai – Jesztreb Dévényi Péter jobbágyai és Keczer Sándor jobbágyai – Ublya (Szirmay Péter jobbágyai) – Mogyorós (Szemerei László özvegyéé) – Szedlicske – égett (Szemerei László özvegyének jobbágyai) és (Hatvany 1 jobbágya) – Hegedüsfalva (Szirmay István jobbágyai.) (Ujfalussy Zsigmond job.) – Ladiskócz (Alsó-) (az egri káptalan jobbágyai) – Agyagos gróf Forgách – Polyánka (Banchy-birtok) – Ladiskóc (Felső-) (egri káptalan jobbágyai) – Baskóc (egri káptalan jobbágyai) – Hrabó (Dévényi Péter, Keczer Sándor és Keczer Pál jobbágyai)

Search result navigation
Content provider