HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 006.

Date 1685. február 21.
Description

11 oldal, magyar nyelvű hitelesített másolat

Text

„Connumeratio” készítette a Szepesi Kamarától Langh János titkár (secretarius)
Maklár:
Bíró, jobbágyok, névvel. – Lovak, ökrök, tehenek, juhok, sertések, méhek száma. – Fiúgyermekek száma. – Őszi- és tavaszi vetésből dézsmát nem adnak. – Census: közösen évi fl. 200 (Újév és Szt. György napján) – 3 vágómarhát tartoznak adni.– „szakasztva az sommajok mellé adnak: búzát 60 kassai köblöt, árpát 60 kassai köblöt, vajat 16 iccét” – Szőlőhegyekből tizedet adnak
Puszta Szikszó:
Taxájuk fl. Hg. 90, egyébbel nem tartoznak.
Füzes Abony:
Taxájuk fl. Hg. 40, „melle” 10 köböl búza, 10 köböl árpa, 10 icce vaj, 1 vágóbarom, tyúk, lúd árában fl. 3” – Egy kövű malom, évente fl. 8-cal adózik.
Kis-Buda:
Ugyanaz mint az előző
Kerecsend:
Ugyanaz mint az előző
Demjénd:
Ugyanaz mint az előző
Tisza-Nána:
Ugyanaz és 2 hordó sós csuka halat, egy viza halat vagy 12 forintot adjanak. – Egy pár darut vagy fl. 7-et adjanak.
Egri püspökség birtokai.
(Heves m.): Maklár – Puszta-Szikszó – Füzesabony – Kis-Buda – Kerecsend – Demjénd – Tisza Nána

Search result navigation
Content provider