HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 004.

Date 1678. március 18.
Description

7 oldal, latin nyelvű hitelesítés nélküli másolat

Text

(Urbárium) készítette a Szepesi Kamara harmincadosa, Török Ferenc.
Felső-Tárkány:
Bíró, a jobbágyok névsora, teleknagyság nélkül, az ökrök száma feltüntetve (egy-egy jobbágynak 10–16 ökre is van, feltehetőleg elsősorban állattenyésztők, erről az alábbi bejegyzés is tanúskodik: „hi oeconomiam non exercent”.) – Census együttesen fl. Hg. 160, búza 10 kassai köböl, árpa 20 kassai köböl, vaj 10 icce, méz 10 icce. Egy ökröt adnak a konyhára. – A faluhoz tartozó malom után évente egy pár karmazsin (piros) csizmát adnak.
Három puszta praedium. Ez a három praedium – vallják hitük szerint – a királyi területhez tartoznak. – A köteles censust (pénzben) befizették, a legumina-t (hüvelyesek?) a lázadóktól való félelem miatt beszállítani nem tudták.
Felső Németi (Felnémet):
Évi censusa fl. 10. – Két malma 2 pár karmazsin csizmát ad évente.
Szőlőske:
Évi censusa ugyanaz.
Szarvaskő: (Sarvasköö)
Ha török őrséget helyeznek ide, semmit sem adnak.
Füzesabony: (Füzes Abony)
Előzővel mindenben azonos.
Maklár:
Előzővel mindenben azonos. – Promontóriumról és a bárányok után dézsmával tartoznak. – A malom évente fl. 10-et fizet.
Nagy-Tálya:
Puszta praedium. Évi censusa: egy vég abaposztó. – A malom évi censusa fl. 10.
Szikszó (Eger-):
Ugyanaz mint az előző.
Kelecsend: (Kelecsénd)
Ugyanaz mint az előző.
Kis-Buda
Ugyanaz mint az előző.
Tiszanána, Demjénd, Tiszahalász, Kápolna, Gyöngyöspüspöki, Solymos és Halásztelek:
„Propter rebelles nullo modo comparuerunt. Nihilomnius hos etiam litteris meis pro parte’ Suae Majestatis Sacratissimae occupavi.” Aláírás: Török Ferenc, rimaszombati harmincados.
Egri püspökség javai.
(Borsod, Heves m.): Felső-Tárkány
(Heves m.): Felső-Németi – Szőlőske – Szarvaskő – Füzesabony – Maklár – Nagytállya – Szikszó – Kelecsend – Kisbuda – Tiszanána – Demjénd – Tiszahalász – Kápolna – Gyöngyöspüspöki – Solymos – Halásztelek

Search result navigation
Content provider