48248 hit(s) (0.040 seconds)

Budapest Főváros Levéltára
Minutes of Buda and Pest City Council
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 231-232.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1694.12.23
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 393-394.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1696.08.28
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 256-258.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.03.15
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 283-285.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.05.31
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 329-330.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1696.01.17
Reference code HU BFL - IV.1002.a - 1. kötet 565-566.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.03.14
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 293-294.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.07.11
Reference code HU BFL - IV.1002.a - 1. kötet 217-222.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1690.09
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 378-379.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1696.07.10
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 268-269.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.04.19
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 114.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1693.06.23
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 44-45.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1691.02.07
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 300-301.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.08.09
Reference code HU BFL - IV.1002.a - 1. kötet 284-290.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1691.09
Reference code HU BFL - IV.1002.a - 1. kötet 502-507.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1694.06.04
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 285-286.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.06.03
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 10-12.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1689.02.12
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 246-247.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.02.25
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 266-267.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.04.12
Reference code HU BFL - IV.1202.a - 1. kötet 275-277.
Type tanácsülési jegyzőkönyv, tisztázat
Date of assembly 1695.05.04