ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 37

Database Minutes of corporate bodies
Type ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1558.08.17.
Reference number 37
Place Kapornak
Description A peres ügyekben a tanúkat 6 márka büntetés terhe mellett kötelesek az alispánok és szolgabírók megidézni.
Source 1 BILKEI IRÉN–TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1555–1711. I. kötet 1555–1609.

Search result navigation
Content provider