VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 15

Database Minutes of corporate bodies
Type VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1595.04.10.
Reference number 15
Place Szombathely (Savaria)
Description Ugyanezen szolgabíró és esküdt (Hollósy Sándor és Deseő Lénárt, lásd az előző regesztát) ugyanazon a napon és helyen megtalálván Joó Jánost (generosus), ő királyi felsége személyes jelenlétének helytartóját és tanácsost, Zrínyi gróf nevében eltiltották – s rajta keresztül fivéreit: Lászlót és Pált (egregii) is – Körmend várának a megszerzésétől és elfoglalásától. Joó János a jelentés szerint azt válaszolta, hogy a nevezett grófot időben értesítették az eladásról és vásárlásról, s ha akkor nem akarta megvenni a jószágokat, most miért gátolja a vásárlást? Barátságosan kérte a grófot, hogy maradjon békében, hiszen elegendő birtoka van. Ami a szomszédságot illeti, azt felelte, hogy a gróf vele nem közvetlen szomszéd, s ő egyébként is már régóta birtokol egy örökséget Körmend oppidumban.
Source TÓTH PÉTER: VAS VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1595–1600.

Search result navigation
Content provider