TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 18

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.12.15–16.
Reference number 18
Place Tamási
Description Mivel eddig nem volt állandó jegyző, aki a vármegye szolgálatát ellátta volna, közös egyetértéssel, ellenvetés nélkül Gyurekovics Pétert, a vasvári káptalan juratus expeditor-át választották meg, fizetése 200 forint, melyet a vármegye eddig is biztosított. A jegyző ünnepélyesen letette a hivatali esküt.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider