TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 5

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1698.12.15–16.
Reference number 5
Place Tamási
Description A király második itt közzétett levelében felszólítja a vármegyét; a téli beszállásolásra ideérkező hadbiztosnak az országra kivetett félmillió előlegeként fizessen 5972 forint 44 krajcárt, hogy ezzel elejét vegyék a katonák szokásos visszaéléseinek. Mivel az ökörhajcsárok máris a megyében vannak, gyors kölcsön szerzéséről határoznak, mert minden késedelem veszélyes lehet. A vármegye ezért Jány Ferenc püspök szerémi főispánhoz fordul levélben, aki átad 1000 rajnai forintot Takács Jánosnak.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider